Geen Centraal Eindexamen VWO en HAVO vanaf 2022

Een verkeerde beslissing van het MinOWC

Op Starnieuws van woensdag 20 oktober verscheen het artikel “MinOWC ontkoppelt particuliere VWO en HAVO van Openbare Scholen”. In dit artikel wordt medegedeeld, dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) heeft besloten vanaf dit schooljaar de particuliere VWO-scholen en HAVO te ontkoppelen van openbare scholen wat betreft afname van toetsen. Het gaat om schoolonderzoeken en eindexamens/afsluitende toetsen. De reguliere herkansingen, inhaal schoolonderzoeken en eindexamens dienen in eigen beheer opgesteld te worden door de particuliere scholen onder supervisie van de schoolbesturen.

Ik heb de indruk, dat de leiding van het MinOWC de verschillende problemen waarmee ook het VOS-onderwijs, als gevolg van Covid-19 wordt geconfronteerd met deze noodmaatregelen wil oplossen. Het gaat in deze om vooral organisatorische en financiële problemen en die moeten anders worden aangepakt. Als de particuliere scholen deze problemen waarmee zij zeker ook worden geconfronteerd hebben opgelost, zal het MinOWC met een goede aanpak ook de meeste van deze problemen kunnen oplossen.

De oplossing die men met bovengenoemde maatregel wil bewerkstelligen, roept echter nieuwe problemen op, die vooral het niveau van ons VOS-onderwijs zwaar zullen treffen. Ook geeft het MinOWC met aangekondigde maatregelen de toezichthoudende taak, die de Grondwet haar opdraagt, uit handen.

Het ergste in deze vind ik de maatregel waarbij wordt afgestapt van een Centraal Eindexamen. Dit examen zorgt voor objectiviteit, is neutraal en voor iedere school en leerling hetzelfde. Dit Centraal Examen georganiseerd en opgesteld onder leiding van het Examen Bureau van het MinOWC garandeert een GELIJKWAARDIGE Diploma. Dit heb ik eerst als O.D Technische Diensten van het Minov en later als O.D belast met de leiding van de hoofdafdeling Onderwijs van 1980 – 1998 van nabij meegemaakt. Als men de aangekondigde maatregelen zondermeer uitvoert, krijgen wij vanaf 2021 twee soorten HAVO en VWO diploma’s, namelijk een HAVO/VWO ‘potie sma Corona diploma’ en een …… HAVO/VWO-diploma. Niemand wil naar zo’n situatie binnen ons onderwijs.

Ik hoop dat met dit schrijven de eerdergenoemde paniekerige maatregelen van het MinOWC door de terzake onderwijsdeskundigen, onderwijs juristen en anderen kritisch worden bekeken en dat de minister deze zaak opnieuw beoordeelt en waar noodzakelijk bijstelt.

B.L.W. Tjin Liep Shie

error: Kopiëren mag niet!