Ronald Hooghart lijkt met ‘genocide’ en ‘dictatuur’ contact met realiteit te hebben verloren

Iedereen kent vakbondsman Ronald Hooghart als een man die van zijn hart geen moordkuil maakt. Zijn stem is altijd luid, schreeuwerig welhaast. Hij zet zich tot het uiterste in voor ‘zijn’ arbeiders. Maar, in zijn taalgebruik is hij veelal zeer grof, ongenuanceerd ook, en of hij nu praat over FISO (Functie Informatiesysteem Overheid), over zijn vakbonds collega’s of over de algehele financieel-economische malaise, negen van de tien keer betrekt hij de ‘kolonisator’ of het ‘kapitalisme’ erbij, vaak totaal misplaatst. Ze lijken in zijn hersenen te zijn gegraveerd. 

Nep Covid-19 deskundigen

De laatste tijd blijkt hij zich gevoegd te hebben in het rijtje van nep ‘Covid-19-deskundigen’ die in grove bewoordingen – zonder enige medische kennis – tekeer gaan tegen het door de regering c.q. het ministerie van Volksgezondheid gevoerde beleid inzake de aanpak van de Covid-pandemie en de vaccinatiecampagne. Het gezegde schoenmaker hou je bij je leest is bij deze ‘deskundigen’ niet bekend. Natuurlijk, kun je voor of tegen een gevoerd beleid zijn. Maar, wanneer je kritisch bent uit dan die kritiek wel met argumenten en niet met ondeskundig geschreeuw in het luchtledige.

Geen besef

Tijdens een afgelopen vrijdag gehouden eigen persconferentie ging Hooghart – naar eigen zeggen als voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties – in op de Covid-19 situatie. Hij durfde het woord ‘dictatuur’ in de mond te nemen, omdat in zijn sprookjesachtige beleving de regering bezig is om mensen onder dwang thuis te houden. Ook zou men, volgens Hooghart gedwongen worden om zich te laten vaccineren.  De man heeft kennelijk totaal geen besef van wat een dictatuur is.

Alsof dat nog niet genoeg was beweerde de zelfverklaard Covid-deskundige ook, dat bij het dragen van een mondmasker bacteriën aan het masker vast blijven zitten die vervolgens weer worden ingeademd. Natuurlijk zijn dit opmerkingen van een zogenoemd deskundige van de koude grond, ofwel iemand die absoluut geen verstand heeft van Covid en de vaccins.  

Genocide in Suriname….?

Als klap op de vuurpijl omschrijft hij de Covid-pandemie als “een genocide die aan de gang is”. Dat is natuurlijk de grootst mogelijke onzin en ook zeer verwerpelijk. Er is geen sprake van genocide en uit zijn opmerking blijkt, dat de man werkelijk geen verstand heeft van Covid-19. Genocide is volkerenmoord, een misdrijf in het internationale recht dat door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in Resolutie 96 omschreven wordt als ‘de ontzegging van het recht van bestaan van een gehele menselijke groep’. Genocide staat in haar praktische uitvoering vaak gelijk aan massamoord van een specifieke groep. Het zou goed zijn als de heer Hooghart eerst eens nadenkt en tot tien telt alvorens de grootst mogelijk onzin uit te kramen.

Hij verwees ook naar het ontstaan van alle ellende in de wereld. Volgens hem begon dat met de ontdekking van Amerika en was het Columbus die griep en syfilis bracht voor de inheemsen. Hij stelde verder, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog de Afro-Amerikanen met syfilis werden ingespoten om deze groep minder vruchtbaar te maken. De heer Hooghart heeft kennelijk een grote duim waar hij veel onzin uit weet te zuigen. 

Podium

Kwalijker is het, dat de man voor zichzelf een podium creëert met een persconferentie, waarin hij vrijelijk zijn bizarre gedachtekronkels in woorden naar voren kan brengen, die vervolgens zonder enige kritische opmerkingen, vragen en of kanttekeningen door media gedwee worden  overgenomen.

Al zijn opmerkingen in ogenschouw nemende ga je je afvragen waarmee de heer Hooghart mogelijk is ingespoten. De man doet niets anders dan stemming maken en mensen angst aanjagen met ongefundeerde en werkelijk onzinnige opmerkingen. Zo’n persoon kan niemand serieus nemen. Hij heeft het contact met de realiteit verloren.

Viktor Aardenburg

error: Kopiëren mag niet!