Ronald Hooghart: “We leven in een basisvorm van dictatuur”

Tijdens een vrijdag gehouden persconferentie, waarin Ronald Hooghart benadrukte dat hij de voorzitter is van de CLO (Centrale van Landsdienaren Organisties), ging Hooghart onder meer in op de Covid-19 situatie. Hooghart sprak van een ‘dictatuur,’ omdat de regering bezig zou zijn om mensen dwangmatig thuis te houden. “Ook word je gedwongen om een prik te nemen.”

“Covid-pandemie is een genocide”…

Hij wees ook op het gevaar van het dragen van een masker. “De bacteriën blijven vast aan het masker. Die ademen we weer in.” Hooghart vindt dat zowel bij het nemen als het niet nemen van het vaccin mensen aan hun einde zullen komen. Daarom noemde hij de factor ‘angst’ dat momenteel wordt gebruikt. Hooghart noemde de pandemie “een genocide die aan de gang is”.

Hij verwees naar het ontstaan van alle ellende in de wereld. “Dat begon met de ontdekking van Amerika”, zei hij. Het was Columbus die griep en syfilis bracht voor de inheemsen. Hij zei ook, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog “de Afro-Amerikanen met syfilis werden ingespoten om deze groep minder vruchtbaar te maken.” Hooghart vervolgde door te zeggen, dat de ‘eliten’ die de wereld leiden bepalen wat er gebeurt.

Beloftes
Volgens de statuten is hij de CLO-voorzitter. “De verkiezingen gaan volgens de statuten. Ik heb verkiezingen uitgeschreven en daarna is meneer Miskin naar de rechter gegaan.” Hooghart zei met geen enkele regering in een confrontatie te willen. “Maar, als de regering met mij wil vechten, dan zal mijn reactie hard zijn”, liet hij weten. Hij zei gepasseerd te zijn door de regering, omdat Miskin tijdens het geschil wel is ontvangen voor gesprekken. Hooghart stelt, dat “we niet leven in een Trias Politica maar in de basisvormen van dictatuur”. Dit moet echter nog doordringen bij de samenleving, voegde hij hier aan toe. “De uitvoerende en de rechterlijke macht zijn op een lijn.”

Hij merkte verder op dat men niet kijkt naar het volk. “Het volk heeft echter niet gestemd op Santokhi maar op zijn beloftes.” De vakbondsman wees op de stijging van de prijzen in de winkels. “De regering heeft niet voldaan aan haar belofte”, merkte Hooghart op. “We hebben niet gestemd voor een weg naar dictatuur, maar voor een betere samenleving. Het volk kan nauwelijks eten en drinken en zit gefrustreerd thuis.”

RB    

error: Kopiëren mag niet!