Jongeren ervaren heel wat obstakels die kunnen leiden tot ongewenste tienerzwangerschap

In de week van 18 tot 24 oktober staan landen en eilanden in het Caribisch gebied stil bij het volksgezondheidsvraagstuk ’tienerzwangerschap’. Hierbij werden regionale evenementen geleid door de PAHO (Pan-American Health Organization) en UNFPA (United Nations Populations Fund), in samenwerking met andere partners, die jongeren ondersteunen in de strijd om het aantal tienerzwangerschappen te minimaliseren. De virtuele evenementen omvatte onder andere een Webinar en discussies. Met deze initiatieven hoopt de PAHO bij te dragen aan de vorming en versterking van beleid in de lidstaten om zwangerschap bij jonge mensen op de voorgrond te brengen en meisjes te beschermen door hen toegang te geven tot onderwijs, ondersteuning te bieden en hun belangen te behartigen. 

Tienerzwangerschappen in Suriname

Hoe is het gesteld met tienerzwangerschappen in Suriname? De redactie van Dagblad Suriname stelde deze vraag aan de directrice van Stichting Lobi Suriname, Nensy Bandhoe. Bandhoe zegt hierop: “De Multi Indicator Cluster Survey 2018 geeft een beeld van het aantal geboorten onder jongeren in de leeftijdscategorie van 15 – 19 jaar. Het vruchtbaarheidscijfer voor 2018 was 64 per 1.000 jongeren. In 2018 zijn 1.532 levend geboren baby’s geregistreerd onder jongeren bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Dit zou kunnen liggen aan onder meer het hoge percentage van “unmet need” voor family-planning, wat betekent dat jongeren behoefte hebben aan anticonceptie, maar geen toegang hebben. Ongeveer zestig procent van de jongeren in de leeftijdsgroep 15 tot 19 jaar die getrouwd is of in een relatie zit en die anticonceptie zou willen gebruiken, heeft geen toegang tot anticonceptie. De groep die niet getrouwd is of niet in een relatie zit, maar wel seksueel actief is en behoefte heeft aan anticonceptie, is zelfs 75 procent. “

Obstakels die jongeren ervaren

Volgens Bandhoe kunnen de redenen voor het geen toegang hebben uiteenlopend zijn zoals bijvoorbeeld het niet verzekerd zijn of niet zelf de kosten kunnen betalen voor anticonceptie. Ook zou er volgens haar nader onderzoek gedaan moeten worden om na te gaan welke hindernissen jongeren nog meer ervaren om aan anticonceptie te komen. “Stichting Lobi heeft bijvoorbeeld in 2019 focus groepen gedaan onder 126 jongeren om hun behoefte aan seksuele educatie na te gaan en hoe ze aan hun anticonceptie komen. Jongeren willen wel graag seksuele educatie hebben, liefst van hun ouders die ze vertrouwen, maar ze durven niet met hun ouders over seksualiteit te praten. Een groep jongeren gaf aan dat ze te veel respect hebben voor hun ouders om over dit onderwerp met hen te gaan praten. Ze geven ook aan dat ze weten dat ouders zich niet comfortabel genoeg voelen om met hun kinderen over seksualiteit te praten. Uit deze focus groepen bleek onder meer ook, dat jongeren niet graag naar de huisarts gaan voor anticonceptie, omdat ze bang zijn dat hun ouders het dan te weten zullen komen. Deze obstakels die jongeren ervaren kunnen ertoe leiden dat er onveilige seks plaatsvindt wat tot gevolg kan hebben een ongewenste (tiener)zwangerschap.”

Lobi biedt educatiesessies aan jongeren

Stichting Lobi verzorgt educatiesessies op scholen om jongeren weerbaar te maken en ze de juiste informatie te geven, zodat ze weloverwogen keuzes kunnen maken over hun seksualiteit. “Ze kunnen zichzelf beschermen tegen onder meer een ongewenste zwangerschap of een seksueel overdraagbare aandoening en hun ontwikkelingskansen vergroten. Lobi doet ook onderzoek naar hoe jongeren denken over seksuele educatie en het gebruik van anticonceptie. De obstakels die worden aangegeven kunnen weggewerkt worden door meer educatie en bewustwording niet alleen onder jongeren, maar ook onder andere betrokkenen zoals ouders, verzorgers, leerkrachten, beleidsmakers, gezondheidswerkers en in principe de samenleving als geheel. Uiteindelijk zullen wij als samenleving onze jongeren moeten ondersteunen in de verschillende ontwikkelingsfases die ze meemaken en ze versterken om de juiste keuzes te kunnen maken. Lobi biedt educatiesessies aan op aanvraag van scholen, organisaties en andere belanghebbenden. Ook voor ouders zijn er sessies hoe seksualiteit bespreekbaar te maken met hun kinderen.”

Comprehensive Sexuality Education (CSE)

“Een structurele en effectieve manier om tienerzwangerschappen te voorkomen is het opnemen van een speciale module in het nationale onderwijs curriculum “Comprehensive Sexuality Education” (CSE). Deze module is heel uitgebreid en gaat bijvoorbeeld in op het belang van juiste educatie en informatie over seksualiteit, het belang van veilige seks en hoe jezelf te beschermen tegen een ongewenste zwangerschap en seksueel overdraagbare infecties. De opvoeding met gender rollen voor jongens en meisjes, het hebben van respect voor elkaar en het opbouwen van gezonde relaties tussen bijvoorbeeld ouders en kinderen, het bespreekbaar maken van seksualiteit, gevoelens en behoeftes van jongeren en “peer pressure” zijn allemaal zaken die in een dergelijke module aan de orde komen. CSE is erop gericht om onze jongeren meer zelfvertrouwen en kennis aan te leren om weloverwogen keuzes te kunnen maken die hun eigen ontwikkelingskansen verbeteren.”

SK

error: Kopiëren mag niet!