IMF goedkeuring muurvast, China vindt voorwaarden IMF vergaand

Het proces bij het Internationaal Monetair Fond (IMF) teneinde te komen tot goedkeuring van het US$ 690 miljoen ondersteuningsprogramma aan Suriname zit muurvast. Het IMF en de bilaterale schuldeisers China en India kunnen maar niet tot overeenstemming komen over de voorwaarden van de herfinanciering c.q. herschikking van de schulden van Suriname bij hun. 

India en China hebben eerder reeds aan het IMF een garantieverklaring doen toekomen, dat zij de herschikking van de schulden van Suriname ondersteunen. Het IMF vindt deze garantiestelling te algemeen en wil van China en India verregaande garanties waarbij deze landen al de parameters van de herschikking zoals IMF dat ziet, dienen te onderschrijven. China en India, twee grote economische grootmachten in de wereld, vinden dit te vergaand en vinden dat hun eerder uitgegeven garantieverklaring voldoende is. Beide landen staan erg terughoudend tegenover de specifieke wenselijkheden van het IMF. Ze vrezen een precedentwerking, omdat andere landen er ook een beroep zouden kunnen doen. 

Muurvast 

De patstelling tussen de door het westerse landen, met name de VS, aangevoerde IMF en de twee snelopkomende economische wereldmachten China en India, vindt boven het hoofd van Suriname plaats zonder dat het enige invloed van belang erop heeft. De Surinaamse regering wacht al maanden op goedkeuring van het IMF financieel ondersteuningsprogramma om de uitvoering van het Herstelplan op degelijke wijze uit de startblokken te krijgen. Eind april is met het IMF op stafniveau (staff level) reeds overeenstemming bereikt over het financieel ondersteuningspakket van US$ 690 miljoen. De zaak zou worden doorgeleid naar de Uitvoerende Raad van het IMF, die de finale goedkeuring zoumoeten geven.

Door de patstelling met de twee grootste schuldeisers van Suriname kan dit echter nog niet geschieden. China is met US$ 552 miljoen de grootste schuldeiser van Suriname. Suriname’s grootste schuldeisers zijn de crediteuren van de zogeheten Oppenheimer obligaties van nu ruim US$ 675 miljoen. 

De Surinaamse regering ziet zichzelf behoorlijk opgescheept met de situatie met betrekking tot het IMF. Naar Dagblad Suriname verneemt zal president Chandrikapersad Santokhi nu met zijn vol gewicht zich op deze materie werpen. Ondertussen knelt de economische situatie in het land dagelijks steeds meer voor de bevolking. Het zo belangrijke sociaal vangnet, onderdeel van het Herstelplan, wordt thans zo goed als zo kwaad uit eigen besparingen gefinancierd, doch is bij lange na niet voldoende. Ook staan er nog enkele lastenverzwarende maatregelen op komst, zoals die van water en telecommunicatie. De doorgevoerde verhoogde EBS tarieven zijn voor velen niet te dragen.

SS 

error: Kopiëren mag niet!