Woningbouw ook teruggelopen

Vanwege de financieel-economische crisis en de Covid-pandemie zijn ook activiteiten in de woningbouwsector sterk teruggelopen. De gevolgen van de uitbraak van de Covid-19 pandemie en de daarmee samenhangende contact beperkende maatregelen om de verspreiding in te dammen hebben ook de woningbouwsector niet ongemoeid gelaten.

De stijging van prijzen van bouwmaterialen en daarmee de bouwkosten dragen ook bij aan de afname van bouwactiviteiten. In 2020 is een daling van ruim 10% te zien van aanvragen voor een bouwvergunning. De Surinaamse economie is in 2020 met bijna 16% gekrompen.

Met de Covid-vaccinatie waarmee in februari dit jaar is begonnen en de versoepeling van contactbeperkingen is de economische bedrijvigheid in het land weer langzaam op gang gekomen. De verwachting is dat de krimp in de economie rond de 2.5% zal zijn, wel een verbetering ten opzichte van 2020. In de woningbouw geldt een soortgelijke ontwikkeling. Het komt ook langzaam op gang. Er worden wel wat woningen gebouwd, maar die komen niet van de doorsnee burger.

Anthony Wong, voorzitter van de Algemene Aannemersvereniging (AAV), zegt dat het om mensen gaat met kapitaal. Ook zijn project- en vastgoedontwikkelaars op beperkte schaal bezig met het bouwen van woningen in de stad en districten. Volgens Wong moet de impact van de Covid-situatie op lopende bouwprojecten ook niet onderschat worden. Bouwvakkers raken ook besmet en komen niet opdagen op een bouwproject. Aan de andere kant is er ook sprake van een tekort aan goede en gemotiveerde bouwvakkers. Velen zijn naar de goudvelden getrokken om beter te verdienen. Zij die er nog zijn, zijn veelal niet gemotiveerd. Ze doen een andere hossel waar ze minstens hetzelfde verdienen als met de fysieke arbeid in de zon in de bouw. Het dagloon van een volwas bouwvakker ligt tussen de SRD 350 en SRD 400.

Huisvestingsproblematiek

De problematiek met betrekking tot huisvesting in Suriname is nijpend. Over het algemeen is er sprake van achteruitgang van het woonklimaat en de kwaliteit van de huisvesting in Suriname. Het woningenbestand houdt geen gelijke tred met de toename van het aantal huishoudens. Voorts zijn verkrotting en leegstand toegenomen. Er is een structureel tekort aan adequate en betaalbare woningen, door verminderde woningbouwactiviteiten van zowel de overheid als de particulieren. Deze situatie wordt versterkt vanwege de dalende reële inkomens en enorme stijging van de grondprijzen, bouwkosten en huurprijzen. Ook de urbanisatie als gevolg van de trek van districtsbewoners naar de stad op zoek naar toegang en betere voorzieningen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, recreatie, transport, elektriciteit en water, heeft bijgedragen aan het tekort. Voor vele particuliere huisbezitters is het bewoonbaar houden van hun woning ook een hele uitdaging. Door de enorme stijging van het algemeen prijspeil, dus ook van bouwmaterialen en de kosten van arbeiders is de meest simpele reparatie aan de woning een onmogelijkheid geworden. Het gevolg hiervan is dat de kwaliteit van hun woningen steeds achteruit gaat.

Overheidsprojecten  

President Chandrikapersad Santokhi heeft enkele maanden geleden gezegd, dat de regering er terdege van bewust is dat veel Surinamers uitkijken naar een stukje grond of woning. Hij gaf aan dat de regering bezig is met voorbereidingen van een woningbouwproject. Er zijn al verschillende gebieden in kaart gebracht. Het gaat om Voorburg in Commewijne waar grond en financiering beschikbaar zijn. De Islamic Development Bank zal volgens Santokhi met US$ 9.000 inkomen, terwijl de burger US$ 6.000 moet opbrengen. Volgens de president gaat de regering faciliteiten creëren zodat de burger tegen een redelijke rente geld kan lenen.

Een ander woningproject is op Noord, waarbij Dalian via de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) voor de woningen zorgt. Vanwege de vele schulden, is dit project vertraagd. Er zouden gesprekken worden gevoerd om tot een schikking te komen voor het hervatten van dit project. Dit woningbouwproject is dezer dagen het doelwit van wilde occupanten. Verder zullen de 300 woningen uit een schenking van China, die was vertraagd door een grondkwestie tijdens de vorige regering, worden opgezet in Wanica.

SS

error: Kopiëren mag niet!