Ministerie van Financiën verwerpt ‘onwaar’ en aan ‘misleiding’ grenzend artikel in dWT over deal met Deens bedrijf HPSG

In haar editie van vrijdag 22 oktober bericht de Ware Tijd dat “Suriname een staatsgarantie zal afgeven voor leningen af te sluiten door de Deense investeerder HPSG”. Met deze berichtgeving doet De Ware Tijd voorkomen dat Suriname ten behoeve van een investeerder leningen aangaat c.q. voor die leningen garant staat. Deze berichtgeving is pertinent onwaar en grenst aan het misleidende, aldus het ministerie van Financiën en Planning vrijdagmiddag in een persbericht.

De Ware Tijd voert zogeheten “anonieme deskundigen” op die de overeenkomst hebben ingezien. Een betere bestudering had echter duidelijk gemaakt waar het eigenlijk over gaat. Namelijk, een betalingsgarantie voor stroominkopen. Deze is pas van toepassing nadat de waterstofcentrale er staat. De betrokkenheid van de Staat Suriname beperkt zich tot de afname van elektriciteit tot een maximum van 100 MW per jaar tegen de prijs van USD 11 cent per kWh.

De financiering en bouw van de fabriek zijn en blijven de volledige verantwoordelijkheid van de investeerder alléén. Suriname heeft daarbij geen enkele verplichting of financiële inbreng in welke vorm dan ook.

Over de mening van de “anonieme deskundigen” dat de prijs van USD 11 cent per kWh te hoog zou zijn het volgende. Stroom uit een nieuwe thermische centrale zou bij de huidige olieprijs all-in US$ 15 cent per kWh bedragen. Indien de olieprijs verder stijgt, zal deze prijs ook toenemen. De lagere US$ 11 cent daarentegen is een vaste prijs en maakt Suriname minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.

Bovengenoemde informatie is overigens niet geheim. Deze was al gepresenteerd tijdens de persconferentie op 20 maart 2021. Het is daarom extra betreurenswaardig dat een medium als de Ware Tijd zich leent voor dergelijke berichtgeving. Het zou sieren deze terstond te rectificeren, zo schrijft het ministerie.

error: Kopiëren mag niet!