Kinderen milieubewuster maken

Het Surinaamse Rode Kruis in samenwerking met het Green Heritage Fund heeft milieubewustwordingssessies gehouden met de kinderen van het dorp Galibi aan de kust van het district Marowijne. Deze activiteit wordt bijzonder gewaardeerd door de plaatselijk- en de nationale bevolking. Milieuorganisaties jubelen.

Milieubeschermers van Galibi in de dop.

Het wassende water

“Galibi aan de monding van de Marowijnerivier is een natuurreservaat en verdient daarom extra aandacht. Het wassende water van de oceaan is niet de enige dreiging die door klimaatverandering wordt uitgestraald. Oeververdediging is van bijzonder belang. Het gaat niet alleen om het legstrand van zeeschildpadden te beschermen. Klimaatsverandering grijpt wijd om zich heen. Meer dan gisteren moet er vandaag bewuster worden omgegaan met het milieu.”

Adek

“Het wordt ook toegejuicht, dat er verder wordt gedokterd aan het: ‘early warning’ systeem’ voor de gemeenschap van Galibi. In dit kader heeft het ‘Community Resilience Building’ (CRB) werkgroep in samenwerking met de Anton de kom Universiteit en twee afstuderende studenten een enquêteonderzoek gehouden om meer inzicht te krijgen in de materie. Het resultaat van dit onderzoek is inmiddels gepresenteerd.”

HD

error: Kopiëren mag niet!