De zogenaamde Verkavelaars

Wanneer U hoort zeggen van dat bij God en in Suriname alles mogelijk is, dan bewijst het volgende dat : Op dit moment vinden er op diverse plaatsen verkavelingen plaats, waarbij er gebruikt wordt gemaakt van Stromannen, mensen die niets af weten van verkavelingen. Er is tussen deze verkavelaars een groep mensen met Zwartgeld, die door tussenkomst van mensen hier in het land, hun geld komen witwassen. De Figuren hier die zich lenen voor dit soort praktijken zijn meestal lui in dienst van de overheid, die denken door hun positie ze instaat zijn hun diensten te verlenen op het vlak van verkavelen. Onder dit soort mensen zijn er sommgen die deel uitmaken v.d. bond waar ze te werk zijn gesteld en voelen zich dan nog sterker. Zo is gebleken dat er een politie funktionaris bezig is met het verkavelen te Welgedacht A, Helena Christina, Verl. Welgedacht B en C. Meestal zijn het dit soort figuren die de regering de les proberen te lezen en vergeten hoe ze in de gaten worden gehouden door de samenleving. Het is makkelijk door stemming makerij anderen te wijzen hoe slecht ze het doen, maar datgene wat ze zelf doen geheel en al opzettelijk over het hoofd zien. Door dit gedrag laat men al zijn of haar zwakte zien. Men stelt zich open voor Euro’s (Zwartgeld) en bepaalde diensten uit te voeren voor die jongens met het zwarte geld. Verkavelen brengt een stevig Financieël plaatje met zich mee, dus kunnen wij er gerust van uitgaan, dat iemand die in dienst is bij de politie, niet instaat geacht moet worden met zoveel verkavelingen bezig te zijn. Maar ja, het zijn die zwarte euro’s die tellen waarbij direkt de vraag moet worden gesteld, als er wel belasting wordt betaald door dit soort Figuren en waar vandaan dit geld komt. Als lezer van dit stuk hebt u al zeker kunnen begrijpen dat het om zwart geld gaat. Het wordt dus tijd dat de overheid drastisch zal moeten onderzoeken naar het reilen en zeilen van deze Politie Funktionaris Alias verkavelaar. Wanneer je geen of te weinig belasting betaald, dan krijgt de overheid geen geld om jou te kunnen betalen aan het einde van de maand en diezelfde overheid bedreigt met het voeren van akties. Voor deze Funktionaris het volgende : Wanneer je met één vinger naar anderen wijst, er drie vingers van diezelfde hand op jou gericht zijn. Schoenmaker houd je bij je leest, want vroeg of laat zal je moeten instaan voor de gevolgen van dit zwart geld. Dit wordt door de natuur zeker afgestraft.Een gewaarschuwt mens telt voor twee. G.K

error: Kopiëren mag niet!