Politiebondvoorzitter loopt in tas met ca kwart miljoen SRD?

NPB vermeldt nergens op website dat SPB op bezoek is…

De afgelopen dagen hebben zich drie ontwikkelingen voorgedaan waaraan in de sociale media en in de pers toch wel veel aandacht is besteed. De drie Surinaamse zaken hebben wat met elkaar te maken. Ten eerste was er een video op social media waarop te zien is hoe een bestuurslid van de politiebond, die klaagt dat hij te weinig verdient, in een van de top 10 rijke landen in de wereld, geen SRD maar echte biljetten van Euro 50 aan het verdelen is. Over slim en clever gesproken…. En dan krijgen we een heftig met de armen zwaaiende en boos kijkende voorzitter van de abop die alle ‘blaka sma’ oproept om zich te bundelen. Bundelen tegen wat of wie is de vraag die dan als eerste opkomt. En dan krijgen we weer het verwachte tafereel bij Wakapasi. Honderden jongeren uit een bepaalde bevolkingsgroep verzamelen zich op de plek om met elkaar te chillen. De politie jaagt de boel uit elkaar en mensen rennen dan op straat zoals je het alleen ziet in Haïti bij vlagen en regelmatiger op het zuidelijk deel van het continent ten zuiden van Spanje. Een deel van Suriname is waarschijnlijk door de dubbele crisis zijn verstand aan het verliezen. Men denkt dat alles wat open en bloot gebeurt, toegestaan is, maar dat is niet zo. Er zijn mensen die voor een deel uit Nederland zeer zwaar op de etnische toer zaken hier aan het opstoken zijn. Hierop komen we morgen terug. Er zijn genoeg bindende factoren en iconen die ons dichter bij elkaar hebben gebracht. Helaas moeten wij constateren dat wij de Surinaamse Politiebond niet kunnen rekenen tot een factor die bindt, het is een factor die verdeelt. Dat heeft te maken met het zelfbeeld van de bestuursleden die waarschijnlijk tegen alle verwachtingen in een universitaire opleiding hebben afgemaakt…en daarbij zichzelf en hun omgeving zwaar hebben verrast. Men blijft daarop blindstaren en denkt dat het afstuderen al garanties biedt voor een deugdelijk betamelijk functioneren in de samenleving, niet dus. Een universitaire opleiding betekent niet dat men een vrijbrief heeft om maatschappelijk onbetamelijk te zijn. Wij kijken in elk geval zeker vreemd op wanneer politieambtenaren, dc’s en bestuursambtenaren, officieren van justitie en rechters zich omhangen met kilo’s goud. De mind set is dan fout, er spelen dan waarschijnlijk integriteitskwesties, maar de vraag rijst dan zeker voor de politiemensen en dc’s van waar ze met het kapitaal komen om zoveel goud te kopen of….met 50 en 100 eurobiljetten te strooien. Dan komen we op de beelden die rouleren van de politiebond-voorzitter. Wie goed kijkt, ziet dat de man een dikke stapel eurobiljetten eerst wegzet in een tas en dan uit de tas een andere stapel van 50 euro verdeelt. Te oordelen naar de dikte van de twee stapels zijn het 2 stapels van 100 biljetten van 50 euro. Vanwaar komt deze politieambtenaar aan die stapels die hij in zijn zak wegzet? Het geld dat de man toont is naar schatting niet minder dan 10.000 euro oftewel SRD 240.000, so bung bijna een kwart miljoen SRD. Dat is wat een hoge politiefunctionaris in 2 jaren netto verdient en kan sparen als zijn consumptie geheel en al uit andere bronnen wordt gefinancierd en hij niets opmaakt van zijn salaris. Is het geld van de man zelf of is het geld van de politiebond? Lopen alle bestuursleden die er zijn en adviseurs (in totaal 4) in Nederland rond met dit bedrag? Want indien wel, dan hebben ze 1 miljoen SRD bij zich. Is dat geld uit de SPB-kas? Of is het geld van de Nederlandse politiebond? Of hebben de mannen ook goudconcessies, mag dat wel? Aan een bestuurslid en woordvoerder is in een mediaprogramma gevraagd wat ze precies in Nederland aan het doen zijn en eerlijk is eerlijk…er kon geen zinnig antwoord daarop gegeven worden. En het lag helemaal niet aan de beheersing van het Nederlands, maar als niet gestructureerd gepland is, dan kan je ook niet veel prijsgeven. Men kan het programma niet eens in grote lijnen uiteenzetten, ook niet hoe precies men als bestuur (als vertegenwoordiger) of als bond beter zal worden na interacties en activiteiten in samenwerking met de Nederlandse Politiebond. De dienstreis staat geheel los van acties en beleidsmaatregelen van Juspol en de korpschef. Het gaat dus puur hier om vakbondszaken. Is de dienstreis van meer dan 10 dagen mede bekostigd door de Nederlandse politiebond, een snoepreisje mede op kosten van de leden? Wanneer collega’s op bezoek komen uit een ander land, dan wordt er tijd voor uitgetrokken, is er enige plechtigheid en formaliteit temeer het om gewapende en constitutionele korpsen gaat.  En wordt dat ook met de samenleving gedeeld. Op zondag was er nog niets te lezen over het exotisch bezoek van onze broeders aan de NPB. Noch bij nieuws, noch bij agenda staat het bezoek vermeld. Kennelijk is het gewoon even op kantoor informeel langskomen om even snel te groeten, omdat we in de buurt zijn. Nu weten we dus niet eens of de mensen zijn langs geweest om allerlei lessen in vakbondstechnieken te krijgen van de NVB, want dat hebben ze zeker nodig. Maar we zijn dan bang dat die 10 dagen niet genoeg zullen zijn, zeker gelet op de extra-curriculaire activiteiten in nachtclubs van de heren. Van het bezoek aan de NPB konden de 4 vertegenwoordigers van de SPB ook geen beelden maken of laten maken en op social media zetten. Wat ze wel hebben laten vastleggen, is het strooien met geld in een discotheek. We herhalen het weer…dit bestuur van de SPB denkt dat een grote mond opzetten synoniem is aan opkomen voor de belangen van de leden, quod non. Ze moeten zich goed laten inlichten met ten minste 10 intensieve PowerPoints wat opkomen voor de belangen van de leden betekent, wat de mogelijkheden zijn en waar de grenzen liggen. Een ander ding is ook zeker, van dit bestuur zal onmogelijk een goede invloed uitgaan naar de leden toe. Het politiekorps heeft een behoorlijk integriteitsprobleem, maar de korpschef, de Juspol-minister en de regering zullen in dit SPB-bestuur geen partner vinden om dit verlammend probleem aan te pakken.  

error: Kopiëren mag niet!