Omar Terborg: “Kinderen leven letterlijk op en van de straat”

Voorzitter Omar Terborg van Stichting Zorgvol en Nobel is ontsteld over wat hij noemt ‘rebellie van jongeren’ zaterdagavond in het centrum van Paramaribo. “Het was zorgelijk en beschamend om te zien en te horen, hoe een groep jongeren te keer ging, gewelddadig vernielingen aanrichtte. Gaan jongeren in Suriname nu die kant op? Liggen er meer van deze onsmakelijke calamiteiten in het verschiet? Met mij vraagt menigeen zich af wat er aan de hand is. Hoe kon dit gebeuren? Gesteld wordt: de jeugd is de toekomst van morgen. Als wij dit nu meemaken met onze jeugd, dan ziet de toekomst er somber en zorgelijk uit.”

De oorzaak van het probleem

“De reacties uit de gemeenschap zijn niet uitgebleven. Heel sentimenteel en emotioneel waren de boze reacties, met onterechte generalisering en racistische uitspraken. Ik maak mij zorgen over het geweld, dat met de uitspatting gepaard ging. Zo kennen wij ons vredelievend land niet. Ik een beroep op eenieder om de fout niet te begaan om slechts te kijken naar het moment. Het zou verstandiger zijn te richten op de oorzaak van dit probleem. Wat heeft ertoe geleid dat de jeugd spontaan rebelleert, in opstand komt?”

Slecht voorbeeld

“Mijn waarheid is, dat wij met z’n allen hieraan schuld hebben. Wat de gemeenschap heeft gezaaid zal de gemeenschap oogsten. Ook wij die tot de oudere generatie behoren waren ooit kinderen met natuurlijke jeugdige energie en behoeften. Wij hadden toen ook angsten en onstuimige onverantwoordelijke gedrag, maar onze ouders hebben zich over ons ontfermd en beschermd.”

Na-apen 

“De tijdgeest van toen was een strakke sociale controle alsook de prijkende waarden en normen die ons in het gareel wisten te houden. Het respect voor de juf, de buurman, de politie en ouderen gezag, was de dominante gouden regel. Ook toen was de economische situatie in het land niet denderend, maar de toekomst van morgen werd door een verantwoordelijke gemeenschap veiliggesteld in de opvoeding en vorming van haar kinderen. Wat is er in de loop van de jaren misgegaan? Volwassenen, ouderen zitten op elk gebied onfatsoenlijk met elkaar overhoop. Wij geven het slechte voorbeeld aan de jeugd. De jongeren kijken naar ons, leren door na te apen. Wij zijn het negatief voorbeeld voor hen geweest. Laten wij de fout niet maken om af te geven op onze jeugd en hen als op hol geslagen pingo’s en apen betitelen. Wij moeten hen ook niet met de harde hand aanpakken, want dat zal averechts werken.”

Kinderen leven op straat

“Niet alle kinderen hebben het voorrecht te komen uit een gezin, waar zij op tennis en zwemles gebracht worden met de chauffeur. Niet alle ouders hebben de ruimte om voldoende aandacht te besteden aan de opvoeding en vorming van hun kroost. Veel ouders zitten de eindjes aan elkaar vast te knopen met twee en drie onderbetaalde baantjes, waardoor het gezin verwaarloosd wordt. Kinderen leven letterlijk op en van de straat. De situatie wordt alleen maar erger en zo hypocriet en opportunistisch als wij zijn, kijken wij slechts naar het feit van gevolg en niet naar het feit van de oorzaak. Ook onze kinderen zouden dit wangedrag vertonen als wij ons niet over hen hadden ontfermd.”

Dreiging geen brood, geen school

“Waar zijn al de sociaal maatschappelijke organisaties die zich hiermee bezighouden? Waar zijn al de religieuze organisaties? Waar zijn al onze sociologen en andere ‘sabi-mang’s’? Wat is het beleid op dit gebied? Regering leer uit de fouten van het verleden. “Geen brood, geen school”. Pak daarom dit probleem zo snel als mogelijk structureel aan. Dit probleem is echter niet alleen voor de overheid om op te lossen. De jeugd problematiek, waar jeugdrebellie onder valt vormt een gezamenlijke dreiging, welke integraal dient te worden aangepakt. Er is veel werk aan de winkel voor de politie op het gebied van buurtmanagement, waarbij samenwerking met alle ketenpartners noodzakelijk is.”

Super-spreaders

“De jongeren worden gezien als de ‘super-spreaders’ van Covid-19 en misschien hebben zij niet zoveel te lijden van fysieke klachten die met de besmetting gepaard gaan. Maar de psychische impact op deze leeftijdscategorie moet niet onderschat worden. De Covid-maatregelen beperken ook hen in hun recreatie behoefte. De gepleegde rebellie van zaterdag jongstleden zou gezien kunnen worden als een reactie hierop. Elkaar verwijten heeft geen zin. Hopelijk komen wij tijdig tot inkeer, zodat wij met de juiste aanpak van het probleem onze kinderen behoeden”, aldus Omar Terborg namens de Stichting Zorgvol en Nobel.

HD

error: Kopiëren mag niet!