Wat is de positie van de marron heden ten dage?

Op 10 oktober is het precies 261 jaar geleden dat een langdurige en bloedige strijd tussen het koloniaal leger en de Ndjuka (Aucaners) marronstam tot een einde kwam met de ondertekening van een vredesakkoord op 10 oktober 1760.

De vrede tussen de koloniale overheid en de andere stammen (Saamaka en Matawai) enkele jaren later, was gebaseerd op die met de Ndjuka. Op grond hiervan is 10 oktober omgedoopt tot de herdenkingsdag voor al die strijdigheden. De vredesakkoorden die getekend zijn met de verschillende marronstammen zijn na lange en vermoeibare onderhandelingen tot stand gekomen. Op deze dag is het de bedoeling om de strijd en offers die de marrons hebben opgebracht in hun strijd naar vrijheid te herdenken en te vieren. Vanaf 2011 is de dag van de marrons een nationale vrije dag. 

Dagblad Suriname sprak in het kader van de Dag der Marrons met enkele burgers van marron afkomst over de  positie van de marrons binnen de Surinaamse samenleving heden ten dage. Roy, die financieel expert is, zegt dat de marron sterk in opmars is en de potentie heeft om binnen 10 tot 15 jaren politiek en economisch gezien de machtigste etnische groep in Suriname te worden. Slechts de marron zelf zal deze opmars kunnen vertragen.

Iwan, econoom, geeft aan dat deze groep nu bewust kiest voor de politieke partij die door hun mensen geleid worden zodat ze in belangrijke mate het beleid van de regering kunnen  beïnvloeden. We zien dat leden van die groep nu belangrijke posities in de regering bekleden om zo beleid te maken voor Suriname in het algemeen en voor de groep in het bijzonder. Deze doorbraak, die zich kennelijk zal voortzetten, zal zeker  een bijdrage leveren om het binnenland duurzaam  te ontwikkelen.

Sam, uit het Boven Suriname-gebied, zegt dat de marron misschien nu hoge politieke functies bekleedt, maar dat betekent niet dat de groep maatschappelijk vooruit is gegaan. De gevangenissen puilen nog steeds uit van marrons. Niet alle marrons willen zich ook identificeren met de vicepresident vanwege zijn uitspattingen. “Dus politiek zijn we misschien vooruit gegaan, maar sociaal maatschappelijk is er nog een lange weg te gaan.”

Remi, die in het Boven Marowijne-gebied woont, geeft aan dat de marron op alle gebieden vooruit is gegaan. Binnen de marrongemeenschap zijn nu juristen, economen, docenten, artsen, historici, sociologen, ondernemers en topambtenaren. Politiek kan de marron een dominante factor worden als alle politieke partijen met een marron signatuur zich bundelen. De eenheid onder de marrons kan ervoor zorgen, dat er nog meer progressie wordt gemaakt binnen de Surinaamse samenleving. 

“We maken stappen voorwaarts”

“Hoe je het wendt of keert we maken stappen voorwaarts. We bekleden de op één na hoogste positie in het land. Zijn haast in alle sectoren zichtbaar”, zegt politieman Stanley. 

De positie van de marron is niet al zodanig verbeterd en gewaardeerd, vindt een kapitein uit het district Brokopondo. Het zijn volgens hem individuele marrons die nu hoge posities bekleden, maar het gros is nog steeds achtergesteld. De marrons ontberen nog een heleboel in de dorpen, Geen elektriciteit, drinkwater, slechte gezondheidszorg en slecht onderwijs, aldus de kapitein. 

“Een unieke groep”

Volgens de juriste Irma is de marron een unieke groep. “De enige groep in dit land met een eigen bestuurskorps. Die groep kan economisch de belangrijkste groep worden in het land vanwege de potentie en het doorzettingsvermogen die er zijn. Kijk maar naar de verschillende verkavelingsprojecten, wie de percelen kopen, in de duurste auto’s rondrijden. Wat er moet gebeuren is een stukje educatie en bewustzijn creëren in het beter omgaan met hun financiële middelen.”

De positie van de marrons anno 2021 is aan het verbeteren, vindt Judith. Vele marrons zijn zich er nu van bewust dat onderwijs de sleutel is tot succes. “De acceptatie van de marron binnen de samenleving is nog niet wat het wezen moet.  Hoe er nu wordt omgesprongen met de politieke macht is ook niet zo fraai. Politieke macht voor hun maken en breken. Een voorbeeld is het gedrag en soms uitspraken van de huidige vicepresident. gezegd, dat hij nepotisme zou tegen gaan, maar zegt nu dat hij geen enkele benoeming van een familielid in een bepaalde functie gaat terugdraaien. Ook het gedrag van zijn broer een paar weken terug in Albina in een kwestie over een perceel. 

De marron heeft de potentie om uit te groeien tot een politiek machtige en economische groep in Suriname. Het grootste probleem waarmee de marrons worstelen is de eenheid en het omgaan met financiële middelen. “De meeste marrons die ondernemers zijn plegen verkeerde investeringen, waardoor het gewenste rendement niet merkbaar is in hun woongebied”, aldus Jacob. 

VP

error: Kopiëren mag niet!