OW informeert DNA-leden OW-commissie over aanpak projecten per district

In aanloop naar de begrotingsbehandelingen heeft het ministerie van Openbare Werken (OW) donderdag de leden van de vaste commissie van OW in De Nationale Assemblee (DNA) in een uitgebreide sessie uitgebreid geïnformeerd over de aanpak van projecten per district, zo meldt het ministerie zaterdagavond 9 oktober.

Het ministerie is ingegaan op zowel lopende als toekomstige projecten landelijk. Zowel minister Riad Nurmohamed als de vier directeuren hebben een overzicht gepresenteerd. DNA-leden buiten de vaste commissie waren ook aanwezig.

Nurmohamed benadrukte dat de intentie van de sessie was om de Assembleeleden zoveel mogelijk informatie te verschaffen over het beleid en de uit te voeren werkzaamheden. OW heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid om ook op districts- en ressortniveau zaken aan te kaarten.

Vertegenwoordigers van alle vier directoraten – Civieltechnische Werken (CTW), Bouw- en Stedenbouwkundige Werken (BSW), Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) en Onderzoek en Dienstverlening (O&D) – waren gevraagd gedetailleerd in te gaan op wat in het komende jaar op het programma staat opgenomen.

De OW-minister gaf ook aan verslag te zullen doen in het parlement over de beschikbaar gestelde financiële middelen van het dienstjaar 2021 aan zijn ministerie en hoe het bedrag is aangewend. Andere belangrijke zaken die aan de orde kwamen waren onder andere de verkeersvoorzieningen, bruggen, wegen, ontwateringswerken en bovenal de kwestie Ornamibo voor wat betreft vuilophaal- en vuilverwerking, de grote bruggen, huisvesting in flatgebouwen van 3-4 verdiepingen. De minister van OW gaf aan, dat middelen voor ontwatering in 2022 een groot probleem blijven. “We moeten voorbereid zijn.”

De OW-bewindsman liet verder optekenen, dat beheer van staatsgebouwen en staatsvoertuigen een heel bijzondere opgave is voor het ministerie. Volgens de afdeling die daarmee belast is, gaat het om zo’n 600 gebouwen en staatsterreinen waar het ministerie voor verantwoordelijk is.

In de begroting van het jaar 2022 is een aantal belangrijke verbindingswegen opgenomen, vanwege de leningovereenkomsten met buitenlandse financiële instellingen. Het gaat om wegen die in een afrondende fase verkeren en in de districten Commewijne, Nickerie, Marowijne en Saramacca zijn geprojecteerd.

Het onderwerp bruggen werd gedurende de sessie ook belicht en is gekeken naar noodoplossingen bij de aanpak van bruggen.

“De begroting van het komende jaar is transparanter, waarbij duidelijk zichtbaar is waar de middelen naar toe gaan. Alle inzichten en suggesties die tijdens de vragenrondes en het bediscussiëren naar voren kwamen zullen worden meegenomen. ‘De DNA-leden hebben genoeg ruimte tussen nu en het moment van de begrotingsbehandeling in het parlement om issues die spelen aan de orde te stellen en voorstellen te doen”, aldus minister Nurmohamed.

error: Kopiëren mag niet!