International Maroon Network: Dag van de Marrons


De International Maroon Network feliciteert het Surinaamse volk met de Dag van de Marrons 2021. 10  Oktober is een viering en een herdenking tegelijkertijd. We vieren de overwinning van de menselijke waardigheid  op onmenselijk behandeling door de koloniale overheersers. Tevens herdenken wij de helden van weleer voor hun gedurfde strijd tegen de onderdrukkers. Ze gaven hun leven voor de vrijheid van hun nakomelingen. 

De vrede van Auka was de belangrijke vrede in Suriname. Het liet zien dat de marrons door gezamenlijke acties tegen de koloniale onderdrukkers vrede konden afdwingen. Men had niet  te maken met rebellen,die on-doordacht bezig waren,maar met lieden  die militair strategisch en politiek bewust bezig waren om hun doel te bereiken. Namelijk om vrij te zijn van slavernij en de beëindiging van de slavernij. Vanaf 10 oktober 1760 kregen de Marrons zelfbestuur en eigen rechtspraak. 

261 jaar vrede van Auka leert ons, dat wij nu vrij zijn van fysieke slavernij maar de strijd tegen geestelijke slavernij moet nog gevoerd worden. De strijd tegen de beknotting van onze rechten en vrijheden zal de volgende strijd moeten worden. De meeste rijkdommen van het land komen uit de districten en het binnenland, maar 99% van de opbrengsten blijven in Paramaribo en bij een kleine elitaire groepje. Bauxiet uit Moengo, Afobakadam uit Brokopondo, goudmijnen in Brokopondo en Sipaliwini, houtblokken uit de districten zijn een  paar voorbeelden. 

Na 261 jaar vrede van Auka zien wij dat : 

– de grondrechten van de marrons en inheemsen nog steeds niet in orde zijn gemaakt. 

– De voorzieningen in de woongebieden van de marrons het slechts zijn.

– De ontwikkelingen van Suriname hun niet bereiken. 

– De woongebieden van de marrons grondstofleveranciers zijn zonder enige vorm van compensaties.

– De woongebieden van de marrons werden vernietigd door milieuvervuiling. 

– De onderwijsmogelijkheden ver achter blijven in vergelijking met de rest van het land. 


De Dag van de Marrons word herdacht in Suriname sedert 1974 na goedkeuring door alle Granmans. In 2011 werd de Dag van de Marrons een nationale vrije dag. De Dag van de Marrons wordt gevierd in Suriname, Frans- Guyana, Nederland en voor het eerst 2015 in San Francisco, Californie (VS).

Overal in de wereld waar mensen in een klimaat van oorlogen en onderdrukking leven of waar er geen menswaardig bestaan zijn, spreken wij de hoop op vrede en verbeteringen uit. 

Aan alle Surinamers, marrons en iedereen die de gang naar vrede en vrijheid koestert. 
Een fijne,Marrondag.


The International Maroon Network

error: Kopiëren mag niet!