Felicitatieboodschap BEP-Buitenland in kader Dag der Marrons

BEP-Buitenland feliciteert het gehele Surinaamse volk en de marrons overal ter  wereld met de Dag van de Marrons. 
261 jaren geleden hebben de marrons vrede gesloten met de koloniale onderdrukkers. Men koos toen voor een leven in vrijheid in het oerwoud boven het leven onder het juk van de slavernij. Geen enkel obstakel  kon hun drang naar vrijheid stoppen. Vele hebben hun leven gegeven voor de vrijheid.

Vandaag 10 oktober 2021 zien wij, dat de marrons nog steeds geen recht/titel hebben op de gronden binnen hun woongebieden terwijl politici en hun vrienden grote lappen gronden naar willekeur toe-eigenen. 
Vandaag 10 October 261 jaren na de vrede van Auka(1760) zijn de marrons in een wurggreep van gelukzoekers en politici die onder het mom van opkomen voor de marrons  zich schuldig maken aan zelfverrijking , plutocratie en egocentrisme. 

Wij hopen dat de geesten van de grote en heldhaftige marronstrijders van weleer over de marrons zullen waken en dat iedereen die de marrons misbruikt en of wil misbruiken vroeg of laat tot het besef zal komen dat de huichel- en leugenachtige aard altijd achterhaald zal worden.

GOD ZEGEN SURINAME. 
BEP-BUITENLAND. 
MICHAEL NOORDZEE
CARLO LIBRETTO

error: Kopiëren mag niet!