LVV staat met donaties aan sociale instellingen stil bij Dag der Agrariërs

Sinds 2014 wordt in Suriname jaarlijks op 8 oktober de Dag der Agrariërs herdacht. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in dit kader agrarische-, vis, -vlees en -melkproducten aan enkele sociale instellingen geschonken. Ook werd een bloemenhulde gebracht aan het Jai Kisaan landbouwers monument op de Kwattamarkt.

LVV-minister Parmanand Sewdien sprak de aanwezigen toe en uitte daarbij zijn dank en erkenning naar de boeren en stakeholders voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van de landbouwsector in Suriname. Hij benadrukte alle mogelijke maatregelen te zullen treffen om de agrarische productie verder te ontwikkelen en tot grotere hoogtes te brengen. De bewindsman haalde hierbij het belang van waterschappen aan.

Vers in het geheugen staat de grote schade die vele agrariërs opgelopen hebben door de afgelopen zware regenval. “Een goede waterhuishouding zou de schade behoorlijk beperkt hebben,” zei de minister. Hij zal met zijn collegaminister van Openbare Werken, waarover reeds gesprekken gaande zijn, starten met tenminste één waterschap per district.

Ook ging de bewindsman in op de mogelijkheden binnen de rijstsector. Hij gaf aan binnenkort met stakeholders en beleidsmakers aan tafel te zullen zitten teneinde een goed werkend beleid uit te stippelen.
Behalve minister Sewdien waren ook aanwezig Ganeshkoemar Kandhai, voorzitter van de Landbouw Coöperatie Kwatta, districtscommissaris Wanica-Noordwest, Suraksha Sital-Hirasingh, en de ondervoorzitter van Stichting Hindoestaanse Immigratie, Kisoor Ramdhan.

Voorzitter Kandhai stond onder meer stil bij het feit dat door de Covid-19 pandemie en de klimaatverandering de problemen in de agrarische sector ongekend groot zijn, maar desondanks het de agrariërs lukt om de gehele samenleving elke dag te voorzien van lokaal vers geproduceerde voedsel. Sital sprak: “Een dag geen rijst, lijkt een dag geen leven. Evenzo is fruit, vis en vlees een deel van onze voedsel pyramide die zonder de inzet van de landbouwer niet mogelijk is voor de consument. Onze agrariërs voeden ons en we moeten hun te allen tijde beschermen!”

De dag werd afgesloten met een bezoek aan Stichting Kibri Mi, alwaar de laatste donatie door Sewdien plaatsvond. De gestes aan de instellingen werden niet alleen in verband met Dag der Agrariërs, maar ook in het kader van de aankomende Wereld Voedseldag op 16 oktober geschonken. De leiding van het Ashiana Bejaarden Tehuis, Stichting Kibri Mi, Mr. Huber Stichting, Kinderhuis Nos Kasita en het kindertehuis Ekklisia te Tamanredjo in het district Commewijne waren dankbaar met de gestes die zij hebben ontvangen. LVV heeft de dag afgesloten middels het planten van een citrusplant bij iedere instelling.

error: Kopiëren mag niet!