PAHO overhandigt rapport over chronische aandoeningen aan minister Ramadhin

Dr. Lewis-Bell, de vertegenwoordigster van de Pan-American Health Organization, PAHO, in Suriname, overhandigde afgelopen maandag officieel een door de PAHO ondersteund technisch rapport getiteld “Assessment of Current Models for the Management of Chronic Conditions at the First Level of Care in Suriname” aan minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid.

Het rapport identificeert sterke punten, geleerde lessen en eventuele leemten binnen de thans gebruikte modellen voor het beheer van chronische aandoeningen op eerstelijnszorg niveau in Suriname.

Deze informatie zal worden gebruikt om te bepalen op welke gebieden versterking nodig is en om strategieën te ontwikkelen voor het repliceren van aspecten van het WHO-pakket (Wereldgezondheidsorganisatie) van essentiële niet-overdraagbare (PEN) ziekte-interventies voor de eerstelijnsgezondheidszorg in Suriname.

Ramadhin: “Preventie staat hoog op onze prioriteiten lijst voor het terug dringen van niet-overdraagbare aandoeningen (NCD) zoals diabetes en hoge bloeddruk. We gaan nu over tot het uitwerken van de gegeven adviezen.”

error: Kopiëren mag niet!