Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur verdient aan schoolverhuur

Wat is de invloed van de fysieke omgeving op het leren van leerlingen? In de weken voorafgaande aan de schoolvakantie werden in stad en district scholen bezocht, om de fysieke tekortkomingen van de schoolgebouwen te bekijken. Er van uitgaande, dat schoolgebouwen en de voorzieningen daaromheen van invloed kunnen zijn op de prestaties die de leerkrachten, leerlingen en de ouders neerzetten. Er vielen ons meerdere zaken ten deel.

Klok overbodig

Wij ontmoetten een groep burgers die uit dankbaarheid een gebaar wilden maken naar een school. Voorgesteld werd om een klok te schenken. Opgemerkt werd: “Wie heeft in het digitale tijdperk nog behoefte aan een klok. Tegenwoordig heeft haast iedereen een smart telefoon op zak. Klokken zijn als het ware overbodig geworden. Zelfs horloges worden verdrongen.” Uiteindelijk werd besloten een gesloten enveloppe te geven.

Humor

Er werd gegrapt: “Nu begrijp ik waarom vrijwel alle klokken in de stad vervallen zijn of stil staan. Zelfs de klok van het gebouw aan het Onafhankelijkheidsplein waarin het ministerie van Financiën is ondergebracht wordt niet naar omgekeken.” De jaarafsluiting bijeenkomst van de school was goed bezocht. De aanwezigen werden aangenaam beziggehouden met zang en voordracht.

Lege batterij

Bij rondgang door de school viel het op, dat elk lokaal was voorzien van een wandklok. Allemaal stonden stil. Geraden werd: “De batterij is leeg.” Er werd een klok van de muur gehaald, waarin een geoxideerde batterij zat die de klok onbruikbaar heeft gemaakt. Zo te zien zijn alle klokken op de school hetzelfde lot beschoren.

Zwakke schoolkas

Deze ondervinding bracht het gesprek op de noden van de school: “De schoolkas is zwak. U ziet zelf, niet eens batterijen kunnen gekocht worden. Er zijn veel mankementen aan de school. Kleine eenvoudige zaken, die door de school zelf aangepakt kunnen worden blijven liggen, worden groter en moeilijk herstelbaar.”

Moni no de

“Om de schoolkas te spekken werden voor Covid-19 haar intrede deed nog schooldagen met vermaak gehouden. Maar vanwege de pandemie moeten wij dit nu nalaten. Ouderbijdrage is vanwege de economische situatie, zo goed als opgehouden. Bij het ministerie hoeven wij niet aan te kloppen want moni do de. Dit terwijl het ministerie verdient aan het verhuren van lokalen aan kerkgenootschappen en andere organisaties, die na schooltijd daar diensten houden en activiteiten ontplooien. Deze inkomsten worden door het ministerie opgestreken. Het zou goed zijn als het huurgeld ten goede kwam aan de schoolkas.”

HD

error: Kopiëren mag niet!