Marronartsen bundelen zich in strijd tegen Covid-19

Een groep huisartsen van marron-afkomst en gezondheidsdeskundigen hebben zich gebundeld in een collectief om de bewustwording inzake Covid-19 en de vaccinatie onder de marrongemeenschap te vergroten.

Vanwege de lage vaccinatiebereidheid onder deze groep, heeft het collectief het initiatief genomen om via diverse opbelprogramma’s mensen te benaderen en informeren. Er mogen vragen gesteld worden, waarbij de mensen in hun eigen taal antwoord krijgen. Dit deelde huisarts Eric Commiesie mee tijdens de Covid-19-persconferentie van donderdag.

Volgens dokter Commiesie slaat dit initiatief goed aan bij de doelgroep. “Wij hebben uit de feedback geconstateerd dat het goed aanslaat. De mensen hebben aangeven dat ze tevreden van de informatie in hun eigen taal. Zij zijn op basis daarvan gaan vaccineren”, aldus de huisarts.

Echter, ondanks de informatie naar de doelgroep merkt het artsencollectief op dat grote groepen mensen toch nog twijfelen. Er wordt gekeken naar andere strategieën om deze mensen over de streep te trekken. Gedacht wordt aan praten met key persons en influencers.

De huisarts gaf ook aan, dat er als uitvloeisel van het samenkomen van de marrondeskundigen, er vrijdag 8 oktober een vaccinatiedag georganiseerd zal worden op de poli van drs. Cynthia Alendy aan de Industrieweg Noord. Drs. Alendy is een van de huisartsen die participeert in het marroncollectief. De activiteit is bedoeld om de vaccinatiegraad onder de marrons te verhogen. De mensen kunnen er van 14:00 tot 18:00 uur terecht voor een prikje en meer informatie.

error: Kopiëren mag niet!