Leden ressort Rainville leggen problemen op bord minister Amoksi

De ressortraadsleden (rr-leden) van het ressort Rainville kampen met diverse problemen in het ressort. Op zoek naar een oplossing waren zij donderdag op bezoek bij minister Kenneth Amoksi van het ministerie van Justitie en Politie.

Geluidsoverlast, illegale feesten en berovingen

De buurt kampt onder andere met geluidsoverlast en vele gevallen van illegale feesten. Verder vinden er hier en daar ook berovingen plaats.

Julia Weerwind, voorzitster rr-leden Rainville, gaf aan dat zij ook bezorgd is over het gedrag van jongeren in de buurt. Op diverse hoeken van straten zijn hangjongeren te vinden. Verder wordt er ook drugs verkocht en ter plekke gebruikt. “Er komen verschillende klachten vanuit de buurtbewoners. Vele van deze klachten zijn eerder ingediend bij de districtscommissaris en de politie van het politiebureau Geyersvlijt”. 

Ondervoorzitster Ratna Kaliar haalde aan, dat klachten indienen bij de politie geen successen oplevert. Ze zegt ook, dat vaak niet wordt opgenomen wanneer een burger belt. “Indien men wel opneemt, wordt het probleem niet aangepakt. Tegenwoordig wil men nauwelijks nog aangiftes doen bij de politie, omdat men vindt dat je lang moet wachten, voordat men je te woord staat. Daarnaast worden zaken niet in behandeling genomen.” 

Volgens Harold Woerd, rr-lid, wordt de burger steeds van het kastje naar de muur gestuurd. Naar zijn zeggen, zorgt de opstelling van de politie voor een kloof tussen burger en politie. 

Minister Amoksi gaf aan, blij te zijn, met het bezoek van de Ressortraadsleden. Hij belooft een brief te sturen naar Korpschef Roberto Prade, zodat de zaken aangepakt kunnen worden. De bewindsman voegde verder eraan toe, dat anders verwacht wordt van de politie, omdat die er is om de gemeenschap te dienen. Hij drukte de bewoners op het hart niet moedeloos te raken en toch in contact te blijven met de politie.

error: Kopiëren mag niet!