Kinderen krijgen steeds op jongere leeftijd een eigen mobiel

Oudercontrole erg belangrijk

Tegenwoordig krijgen kinderen op steeds jongere leeftijd een mobiele telefoon. De ene ouder vindt het erg handig om zijn/haar kind een eigen mobiel te geven. De ander vindt het juist helemaal geen goed idee. 

De redactie van Dagblad Suriname vroeg enkele ouders welke leeftijd volgens hen geschikt is om een kind een eigen mobiel te geven. Cheryl zegt dat haar dochter haar eerste mobiel kreeg toen ze 11 jaar was. Ze woonden een eind van de school en haar dochter moest dus bereikbaar zijn.

Santoucha geeft aan, dat haar kinderen van 9 en 7 jaar, sinds een jaartje een mobiel hebben. “Dit was meer bedoeld om schoolwerk te ontvangen en om info te zoeken op Google voor de school. Nu, in de vakantie, spelen ze games erop of kijken naar filmpjes op YouTube. Ze hebben (nog) geen mobiel nodig om mee te nemen naar school, vind ik.”

Jane zegt, dat haar kinderen vanaf 8 jaar een mobiel hebben gehad, waarvan ze alleen op de vrijdag en zaterdag gebruik daarvan mochten maken. Nu zijn de kinderen 10 en 12 jaar. “Ze hadden het voor school dagelijks nodig, omdat ze werk kregen via WhatsApp. Ze hebben hun mobiel dus dagelijks nodig. Middels family link kan ik hun screentijd beperken, bedtime regelen, phone locken indien nodig, screenen en toelaten welke apps ze downloaden en monitoren waar ze hun screentijd voor gebruiken.”

Nog enkele moeders geven te kennen. dat ze hun kinderen pas op 15-jarige leeftijd een mobiel hebben gegeven, omdat ze tegen die tijd iets verstandiger zijn. Ook geven ze aan, dat de kinderen alleen WhatsApp mogen gebruiken, maar geen andere apps zoals Facebook, omdat ze hun kinderen niet willen blootstellen aan bepaalde gevaren. 

Een vader geeft aan, dat zijn kinderen van 11 en 13 jaar, vanaf hun tiende jaar een mobiel hebben gehad. “Als dat kind bijvoorbeeld van school is en er iets gebeurd, kan hij of zij contact maken. Ze kunnen ook makkelijk met hun grootouders communiceren. Als ouder moet je wel regelmatig de telefoon controleren, welke sites ze bezoeken, welke video’s ze bekijken op YouTube, Tiktok, enzovoorts.”

Deze vader geeft ook aan, dat er veel gesproken moet worden met de kinderen, omdat de telefoon en internet ook veel negatieve dingen te bieden hebben die achterwege gelaten moet worden. “Het positieve moet de leidraad zijn bij het gebruiken van de telefoon en internet. De mogelijkheid bestaat dat je vanaf je eigen telefoon kan controleren op welke site je kids gaan.  Als ouder krijg je een melding en dan moet je eerst toestemming verlenen, dus de ouders moeten gebruik maken van die mogelijkheid om het gedrag van hun kinderen te monitoren op internet en het gebruik van hun telefoon.”

Uit het vorengaande valt de concluderen, dat de ouders om verschillende redenen hun kinderen een eigen mobiel geven. Kinderen kunnen aan heel wat gevaren bloot gesteld worden. De ouders blijven daarom benadrukken, dat controle uitoefenen op de mobiel van de kinderen erg belangrijk is. Wat betreft geschikte leeftijd, heeft iedere ouder weer een eigen mening.

SK

error: Kopiëren mag niet!