Santokhi verwijt sommige vakbonden onzuivere belangen na te streven

Zonder het kind bij de naam te noemen heeft president Chandrikapersad Santokhi maandag 4 okotober tijdens een persconferentie van de regering, sommige vakbonden verweten “enge, onzuivere en oneigenlijke belangen” na te streven. Dit terwijl de regering samen met de vakbeweging en het bedrijfsleven in tripartiet verband in overleg is om duurzame oplossingen te vinden voor belangrijke vraagstukken die de hele samenleving regarderen.

“We zien dat er nog vakbonden zijn die om issues naar het uiterste vakbondsmiddel grijpen”, aldus de president. Hij merkte op, dat indien de vakbonden issues op hun agenda hebben, dat erover gesproken moet worden. Volgens hem is de regering bereid om alle problemen die er spelen in goed overleg met elkaar op te lossen. 

Sociaal akkoord

Met betrekking tot het tripartiet overleg herhaalde Santokhi, dat de sociale partners, te weten de overheid, vakbeweging en het bedrijfsleven, rond 25 november een sociaal akkoord willen bereiken. Doch indien voor die datum er bij de sociale partners vraagstukken zijn die dringend om een oplossing vragen dan kan dat bespreekbaar gemaakt worden. Hij noemde onder andere de kwestie van koopkrachtversterking, werkgelegenheid en Covid-vaccinatie.

Voor wat betreft Covid-vaccinatie zei de president, dat het beleid van de regering de komende tijden één zal zijn waarbij een ieder op de werkplek zich beschermd moet voelen.

Met betrekking tot koopkrachtversterking merkte hij op. dat toen het besluit in tripertiet verband werd genomen om landsdienaren een koerscompensatie te geven, afgesproken was dat het bedrijfsleven dat ook zou doen voor haar werknemers. Met de vakcentrale C-47 zal gecommuniceerd worden over de kwestie van onder andere de omzetbelasting. C-47 heeft zich namelijk boos gemaakt over het feit, dat de verhoogde omzetbelasting per 1 oktober is ingegaan, terwijl de gezamenlijke vakbeweging en Ravaksur (Raad van Vakcentrales in Suriname) duidelijk hadden gemaakt in een eisenpakket, dat deze aangehouden moest worden.

In zijn verweer zei Santokhi maandag, dat tijdens de behandeling van de Wet Omzetbelasting op verzoek van het parlement de regering had besloten de ingangsdatum van 1 september naar 1 oktober te verschuiven. Met C-47 zal gecommuniceerd worden om na te gaan hoe het komt dat zij zaken anders hebben begrepen.

SS    

error: Kopiëren mag niet!