LVV traint NPPO-inspecteurs voor naleving fytosanitaire regels

Om ziektes en plagen tegen te gaan, is in december 2019 vanuit de Europese Unie (EU) de nieuwe, strenge EU-wetgeving in werking getreden, voor landen die onder andere groenten en fruit exporteren naar de Europese lidstaten.

Als gevolg van afgekeurde zendingen, is vanuit het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) op 15 juli het besluit genomen om de export van boulanger, antroewa, peper en bitawiri voor drie maanden stop te zetten. De tijdelijke opschorting van de exporten kwam vanwege het hoge aantal afgekeurde zendingen, die met quarantaine plagen in de EU werden onderschept.

Door het ministerie van LVV, in samenwerking met haar afdeling National Plant Protection Organization (NPPO), is vanuit het actieplan het initiatief genomen om inspecteurs en aankomende inspecteurs op te leiden tot NPPO-inspecteurs.

De internationale fytosanitaire consultant Dr. Jeffrey Jones, heeft een tweetal trainingen verzorgd . De eerste training ging over de biologie van de quarantaine plaagorganismen, terwijl de tweede training handelde over de uitvoering van officiële controles door de fytosanitaire dienst. 

De eerste 23 NPPO-inspecteurs hebben maandag 4 oktober hun certificaat in ontvangst mogen nemen in de Prakwaki’ Botanical Garden. Hiermee is een aantoonbare stap gezet om de groente-export naar de EU weer mogelijk te maken, aldus het ministerie van LVV in een perbericht.

De deelnemers zijn getraind in officiële procedures, zoals fytosanitaire inspecties, export certificering, het invullen van fytosanitaire certificaten, het bemonsteren van zendingen, de noodzaak van procedures over verificatie en traceerbaarheid, auditen, en documentatie.

error: Kopiëren mag niet!