IDB lening van US$ 500 miljoen niet meer afhankelijk van IMF

De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) zal met of zonder IMF-goedkeuring, over de brug komen met het eerder toegezegde bedrag van US$ 500 miljoen aan leningen voor Suriname. Deze garantie heeft de IDB-president Mauricio Claver-Corone onlangs aan Suriname gegeven. De IDB-president komt in november op bezoek naar Suriname. Tijdens dit bezoek zullen diverse overeenkomsten met de IDB worden ondertekend.

President Chandrikapersad Santokhi deelde maandag op de regeringspersconferentie mee, dat tijdens zijn recente bezoek aan de VS ook besprekingen zijn gevoerd met de IDB-top. De IDB heeft niet lang geleden bekend gemaakt, dat zij voor Suriname een serie leningen heeft goedgekeurd voor een totaalbedrag van US$ 570 miljoen. De bevestiging hiervan stelde ze echter afhankelijk van de goedkeuring van het leningsbedrag van US$ 690 miljoen aan Suriname door het Internationaal Monetair Fonds, IMF.

In april van dit jaar heeft de Surinaamse regering reeds een staff level akkoord met het IMF bereikt voor het leningsbedrag van US$ 690 miljoen voor de uitvoering van het economisch herstelprogramma 2021-2023. Sindsdien wacht de Surinaamse regering op de finale goedkeuring door de uitvoerende raad van het IMF. Tijdens recente besprekingen met de IDB-top is aan de Surinaamse regering te kennen gegeven, dat de bevestiging van de eerder toegezegde leningen voor een bedrag van US$ 500 miljoen zal geschieden met of zonder het IMF uiteindelijk besluit over haar lening aan Suriname.

Programma’s en projecten

De serie leningen aan Suriname die de IDB heeft toegezegd behelzen een totaal bedrag van US$ 570 miljoen voor de komende drie jaren. Dit bedrag is als volgt opgedeeld:

US$ 450 miljoen voor programma’s en projecten,

US$ 50 miljoen voor speciale ontwikkelingsfinanciering en

US$ 70 miljoen voor drie specifieke programma’s te weten US$ 30 miljoen voor het sociaal vangnet, US$ 30 miljoen voor hervormingen van overheidsfinanciën en US$ 10 miljoen voor arbeidsmarktontwikkeling met het oog op de olie- en gasindustrie. 

Het is niet duidelijk of het bedrag van US$ 70 miljoen voor de drie specifieke programma’s, waaronder het sociaal vangnet, onderdeel zal zijn van de US$ 500 miljoen waar de IDB nu van  zegt mee over de brug te zullen komen.

Met betrekking tot het IMF zei president Santokhi maandag, dat Suriname ondertussen aan alle voorwaarden heeft voldaan. Met de schuldeisers is, zoals door het IMF geëist, overeenstemming bereikt voor schuldherschikking. Volgens Santokhi ligt de zaak thans volledig in handen van het IMF. Hij verwacht dat het IMF spoedig haar finale goedkeuring zal verlenen voor het financieel ondersteuningspakket van US$ 690 miljoen aan Suriname. “Het is een kwestie van dagen”, zei hij.

SS

error: Kopiëren mag niet!