“Woorden Santokhi in Jaarrede worden in realiteit heel anders ervaren’

Volgens de voorzitster van DA’91, Angelic del Castilho, zat de Jaarrede van president Chandrikapersad Santokhi, vol mooie woorden. “Wanneer de woorden van de president worden getoetst aan de realiteit, ervaren wij iets heel anders. We ondergaan een ongekende crisis.” 

“Nepotisme voert nog steeds hoogtij”

“President Santokhi  beloofde ons een heel ander soort leiderschap dan wat wij ervaren vandaag. Hij beloofde een natie te verenigen. Echter viert het nepotisme nog steeds hoogtij. Wij zullen en moeten blijven aangeven dat dit onacceptabel is. Niet alleen omdat het een ernstige vorm van corruptie is en ons recht op gelijkheid en rechtvaardigheid zoals verankerd in de Grondwet aantast; maar erger nog omdat het zich ontwikkelt als een kruitvat binnen onze samenleving. Een samenleving opgebouwd uit vele culturen die alleen standhoudt met een stevige basis van tolerantie, saamhorigheid en gelijkwaardigheid.”

Del Castilho: “De regering heeft ook een financiële nota 2022 aangeboden. Dit document is samengevoegd met het Jaarplan 2022. Maar is dit wel zo verstandig? Geeft het niet een vertekend beeld? Dat de regering streeft naar een zo laag mogelijk cijfer voor het tekort is een streven welk wij ondersteunen, echter moet het wel het verschil zijn tussen ‘echte’ inkomsten en uitgaven. Wij missen namelijk aantoonbare acties en plannen om de wenselijkheden zoals vastgelegd in het Jaarplan te verwezenlijken. De regering zal met concrete daden de indicatoren die stabiliteit bevestigen moeten beïnvloeden. Het doet pijn de president verscheidene malen te moeten horen zeggen dat wij moeten beseffen dat wij in jaren in schijn welvaart hebben geleefd. Het doet pijn omdat het ten eerste niet schijnwelvaart is, maar jaren van slecht bestuur.”

“Bindt de kat, de multinationals, de bel om”

Volgens Del castilho blijkt uit de begroting, dat de overheidsinkomsten toenemen in 2022, vooral vanuit de directe belastingen. “Wij gaan nog meer moeten betalen terwijl wij al veel te weinig overhouden. En hoewel wij allen offers moeten brengen voor verbetering, kan het vele malen lichter gemaakt worden wanneer de regering de moed opbrengt om de kat, in deze de multinationals, de bel om te binden.”

DA’91 doet een beroep op de regering om de goudmultinationals te bewegen tot het opzetten van een edelmetaal vakschool. Om op die manier werkgelegenheid te creëren, technici op te leiden en te komen tot productie van het eindproduct in de goudsector. 

Wat de partij ontzettende zorgen baart is de voortzetting van de illegale drugstransporten uit het land. “Prioriteit moet zijn het uitnodigen van de Amerikaanse DEA, Drugs Enforcement Agency, om hier een kantoor te opereren. “Dit voorstel deden wij reeds in de consultatieronde met de aan te treden regering Santokhi. Voorts is onze overtuiging dat wij onze grensbescherming moeten internationaliseren, waarmee wij bedoelen dat wij samen met onze buurlanden de grenzen beschermen tegen illegaliteiten.”

Milieu

DA’91 is ook kritisch als het gaat om het milieu. Nog steeds is het gebruik van kwik in de kleinschalige goudmijnbouw volgens de partij niet ingedamd. “Deze regering had ons toegezegd dat de scalians aan de ketting zouden worden gelegd, verboden zouden worden. Maar ook dat is tot heden niet gerealiseerd. Onze burgers in het binnenland ervaren een steeds grotere dreiging voor vooral hun gezondheid. Onze oplossing zit in ten eerste een stringente uitvoering van het Surinaams beleid zoals beloofd en het internationaliseren van de grensbewaking en bescherming.”

“Verlaat het pad van elitair bestuur”

DA’91 constateert dat het vertrouwen in de huidige leiding van het land steeds verder afneemt, mede vanwege het feit dat de regering ook geen vertrouwen in de samenleving toont. Het tanend vertrouwen in regering Santokhi zal op den duur kunnen leiden tot een instabiele politieke situatie. Dit werkt averechts op het aantrekken van investeringen die zo broodnodig zijn om de economie een jump start te geven en meer werkgelegenheid te creëren. In goed bestuur wordt vertrouwen ontleend aan wetgeving, procedures en regels die niet alleen bij iedereen bekend zijn, maar ook op iedereen in dezelfde mate van toepassing zijn. Wij roepen de regering op het elitair bestuur te verlaten en terug te keren op het pad van goed bestuur.”

De regering Santokhi gaf in haar begindagen aan, aldus Del Castilho, dat zij alles samen met de totale samenleving wenste te doen. “Daar is tot nu toe onvoldoende van terecht gekomen. DA’91 is voorstander van niet alleen een bestuurlijke decentralisatie, maar ook van een financiële decentralisatie. Onze aanpak die wij aanbevelen is de regionale organen effectiever te maken, de kwaliteit te verhogen met een verminderde kwantiteit. Ondersteun het districtsbestuur vanuit de centrale overheid met kader en wetgeving zoals voortvloeit uit de wet op de regionale organen en financiële decentralisatie.”

Calamiteitenfonds

Del Castilho stelt ook onder andere, dat haar partij in de jaarrede en begroting de instelling van een calamiteitenfonds mist. “Telkens weer als een (natuur) ramp ons treft, moet er naar financiën gezocht worden om burgers in nood bij te staan. Er moet hiervoor een fonds zijn dat langs heldere en transparante regels hulp biedt. Met de Covid-pandemie en de voortgaande klimaatverandering en haar effecten zal het meer regel dan uitzondering zijn dat er zich rampen voordoen, waarbij burgers direct hulp nodig hebben.”

Ambassades

De partij mist in de Jaarrede ook onvoldoende de uitkomsten van de evaluatie van de buitenposten van het land, de ambassades. “DA’91 is voorstander van afslanking van het aantal posten, en een modern, kost-efficiënte participatie in de wereldpolitiek middels inzet van effectief en gekwalificeerd diplomaten kader. Dienstreizen moeten tot het uiterste noodzakelijke worden beperkt. Er is niet alleen per ambassade een strategisch plan vereist, maar ook periodieke verslaggeving. Vragen over bijvoorbeeld de kwestie Ambassade Parijs zijn nog steeds onbeantwoord gebleven.

De partijvoorzitster stelt dat het leiden van het land ‘uit de onstuimige wateren’ prioriteit geniet binnen DA’91. “Met de principes van eerlijkheid, vrijheid en gelijkheid en solidariteit hoog in ons vaandel roep ik u op samen met mij en DA’91 op te trekken. Op weg naar de Nieuwe Republiek!”

PK

error: Kopiëren mag niet!