Stephen Tsang: “Wet Dierenwelzijn moet geen papieren tijger blijven”

De Wet Dierenwelzijn moet geen papieren tijger blijven. Het moet tanden gegeven worden. Dit zegt het Assembleelid Stephen Tsang (NDP) in gesprek met Dagblad Suriname naar aanleiding van Wereld Dierendag.  

De parlementariër heeft in januari 2017 meegewerkt aan de goedkeuring van de wet. Hij vindt dat het nogal schort aan de uitvoering ervan. Het ligt naar zijn inzien wellicht aan de bewustwording, educatie en training. “Daar zouden wij als samenleving en de overheid meer inspanningen aan de dag moeten leggen.” Hij noemt bijvoorbeeld de politie, die bij een ingekomen klacht over dierenmishandeling minder prioriteit daaraan lijkt te geven. “Misschien ligt dat ook aan een gebrek aan interesse, maar dan zouden wij als overheid en samenleving aan moeten werken om daar positieve veranderingen teweeg te brengen.”

Er zouden specifiek gerichte trainingen voor opsporingsinstanties verzorgd kunnen worden. Het instellen van een soort dierenbrigade zou geen slecht idee zijn. Ook op de scholen zou de voorlichting en bewustwording opgepakt dienen te worden. Op termijn werkt dat heel goed, zoals dat het geval is bij de schildpadeieren. We moeten onze jeugd in een vroeg stadium ervan bewust maken, dat het belangrijk is om goed voor dieren te zorgen en dat zaken als mishandeling van dieren strafbare handelingen zijn. 

Tsang vindt dat in zijn algemeenheid de samenleving bewuster gemaakt dient te worden van het belang om dieren respectvol te behandelen. Het zijn levende wezens die ook gevoel en een zekere mate van bewustzijn hebben. De regering zou daar het voortouw moeten nemen.

SS   

error: Kopiëren mag niet!