Jongens in noodtoestand

Op weg naar het schooljaar 2021/2022 trekken leerkrachten in Albina aan de bel. Het wordt betreurd, dat het aantal vroege schoolverlaters toeneemt. De  toename wordt onder andere op het conto van Covid-19 geschreven. Door de vele onderbrekingen van het onderwijsproces zijn er leerlingen afgegleden.

De weg naar school

Jongens en meisjes raakten de weg naar school kwijt. Maar, het zijn vooral de jongens die afdrijven. De meisjes, die het vooral vanwege zwangerschap laten afweten, proberen vaker de draad weer op te pakken. De jongens van Albina worden aangetrokken door de goudvelden waar ‘goed geld’ wordt verdiend. Er wordt ook gekozen om in plaats naar school,  als sjouwer of losse arbeider te werken rond aanmeerkade van het grensstadje.

Tweede kans

Directeur Riedewald van de Avond-MULO Albina is vol lof over de 36 leerlingen die in het schooljaar 2020/2021 de avond-MULO bezochten. De jongste was 18 en de oudste 38 jaar. Dertien leerlingen legden het examen af. Daags voor de uitslag van het examenresultaat gaf directeur Riedewald door: “Ik ben er zeker van dat al mijn leerlingen het diploma behalen. Dit gezien de cijfers en prestaties die zij gedurende het bijna voorbije schooljaar hebben gepresteerd. De avond-MULO heeft haar nut bewezen. Vroege schoolverlaters  krijgen daarmee een tweede kans. Alleen is het jammer, dat 99% van de avond-MULO leerlingen uit meisjes bestaat. De jongens laten het nog afweten.”

Achtergesteld

Uit discussies die binnen Stichting Pro humaniteit worden gevoerd: “Suriname begint in te zien, dat de jongens ten opzichte van de meisjes achtergesteld worden. Gesproken wordt van een noodtoestand. Sedert decennia wordt wereldwijd terecht bijzondere aandacht besteed aan de positie van de meisjes. Vrouwenbewegingen springen op de bres voor het “onderdrukte geslacht.”  De vrouw wordt uit haar achtergestelde positie, de “gevangenis”, gehaald.   En de strijd wordt voortgezet, vooral op onderwijsgebied.”

Voorsprong

“Jongens en meisjes zijn anders. De opvoeding is een levend bewijs, dat meisjes meer beschermd worden  en  als sociale, samenwerkende wezens worden grootgebracht. Wanneer de schooljaren beginnen hebben de meisjes een voorsprong in met name een beter ontwikkeld vermogen tot socialiseren, werken en leren in groepsverband.  Ze hebben van jongs af geleerd samen te werken. Sociale vaardigheden zijn met de papfles ingegoten”

Feminiene

Dan is er nog de voorkeursbehandeling die meisjes krijgen. De hedendaagse school is helemaal voor meisjes ingericht: samen praten, samen dingen doen.  Er wordt binnen het onderwijs onvoldoende aandacht besteed aan het karakter van de jongens. Het systeem is te veel meisjes gericht.  Jongens vragen een andere aanpak, meer zelfonderzoeken, ontdekken en experimenteren. De meisjesachtige school drukt het masculiene in de jongen op de achtergrond en plaatst het feminiene van de vrouw op de voorgrond.”

Doceren en domineren

Bovendien is wereldwijd het onderwijs het domein van de meisjes geworden. Zij richten de school in, het onderwijspersoneel bestaat overwegend uit vrouwspersonen. Zij doceren en domineren. Allemaal omstandigheden, die de jongens niet echt ten goede komen.”

HD

error: Kopiëren mag niet!