Minister Ramadhin: “Handhaven avondklok is op advies Outbreak Management Team”

Directeur Volksgezondheid: “Avondklok is om bijeenkomsten in de nacht te voorkomen”

Dat de avondklok nog steeds wordt gehandhaafd als middel in de strijd tegen Covid-19 is niet een besluit van de regering, maar deze maatregel wordt gehandhaafd op advies van het Outbreak Management Team, OMT, en dat wordt door de regering opgevolgd, aldus minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid in gesprek met Dagblad Suriname.

Ramadhin: “Wij hebben genoeg bewijs, dat de avondklok altijd een positief effect heeft gehad. We noemen het eigenlijk ook geen avondklok, maar een uitgaansverbod. Met name ook toen de handhaving strakker was en het nachtelijk leven door het bestuur op een dergelijke wijze onder controle gehouden kon worden. Vooralsnog houden we dat als een van onze interventies. Het is een advies van het Outbreak Management Team, dat team adviseert ons.’

Op de vraag aan de bewindsman waar dat ‘genoeg bewijs’ dan uit bestaat, volgde – vooralsnog – geen reactie.

“Onnodige bijeenkomsten in de nacht voorkomen”

De directeur van Volksgezondheid, Rasjesh Gajadhar Sukul, zegt echter klip en klaar in een reactie: “We willen de onnodige bijeenkomsten in de nacht voorkomen. Kan onnodig negatief op verspreiding werken.” 

Echter, de afgelopen maanden is gebleken dat feesten in de avond- en nachtelijke uren gewoon her en der in de stad en in districten plaatsvinden. Nu en dan wordt door de politie ingegrepen, maar het gros van de feesten vindt doorgang, vooral door een gebrek aan handhaving. De avondklok heeft dus geen enkel effect op het wel of niet doorgaan van feesten. Wie wil feesten doet dat. 

Onduidelijk of feesten “onnodig negatief werken op verspreiding Covid”

Overigens blijkt uit de reactie van de heer Gajadhar Sukul, dat niet duidelijk is of nachtelijke feesten “onnodig negatief op verspreiding werken”. Desondanks houdt Volksgezondheid krampachtig vast aan deze draconische maatregel.

Daarenboven zijn er wereldwijd wetenschappers die publiekelijk hebben verklaard, dat niet kan worden aangetoond dat de avondklok-maatregel enig positief effect heeft op het aantal dagelijkse Covid-19-besmettingen.

Ook in Nederland werd al na ruim drie maanden besloten de avondklok – die was ingesteld per januari 2021 – op 28 april weer af te schaffen, omdat er geen zichtbaar effect was op het aantal besmettingen.

In Suriname wordt de avondklok al sedert medio maart 2020 continue, onafgebroken, in stand gehouden met nu en dan wat wat wijzigingen qua tijdstippen van aanvang en einde van de maatregel. 

Invloed op welzijn van de burger

De avondklok heeft bijzonder veel invloed op het maatschappelijk, geestelijk en lichamelijk welzijn van de burger. Immers, die burger kan ‘s avonds al ruim anderhalf jaar niet deelnemen aan enige vorm van maatschappelijk verkeer in de avonduren. De burger moet immers ‘s avonds vanaf negen uur tot ‘s morgens zes uur thuis zijn en is daardoor niet in staat om zijn of haar maatschappelijk leven en sociale contacten goed op peil te houden, om zich te ontspannen. 

Er zijn burgers die dan ook redeneren, dat de avondklok mogelijk meer invloed heeft op hun gezondheid dan het coronavirus, waartegen die maatregel juist is ingesteld.

PK

error: Kopiëren mag niet!