Grassalco’s reddingsplan

Onlangs is in de media verschenen dat de president niet content was met het plan van de leiding van Grassalco, en heeft hen opgedragen om het zogeheten ‘’Grassalco’s reddingsplan’’ te herschrijven. De leiding van het bedrijf is kennelijk ongeschikt, om de financiele problemen waarmee het bedrijf kampt, op te lossen.

Naar aanleiding van de vele misstanden die zijn geconstateerd, met als dieptepunt een ‘’vuistwedstrijd’’ tussen twee leidinggevende toppers, is enkele maanden geleden de regering c.q. de minister van Natuurlijke Hulpbronnen om uitleg gevraagd, wat zich exact afspeelt binnen Grassalco. De minister had beloofd een schriftelijke reactie op te sturen met alle relevante informatie en heeft zich ook aan zijn woord gehouden.

Uit het schriftelijk rapport van de minister is gebleken dat ondanks dat het bedrijf in vuurrode cijfers verkeert, er maar liefst 71 nieuwe aantrekkingen zijn geweest in het afgelopen jaar. De logica hierachter is voor velen zoek.

De ongezonde situatie die heerst binnen Grassalco, heeft niet alleen de financiële huishouding van het bedrijf aangetast, maar tast ook de saamhorigheid onder het personeel aan. De slechte communicatie tussen de leiding en het personeel, onderdrukking, en zelfs dreiging met ontslag voor diegene die niet door de huidige leiding zijn aangetrokken, zijn steeds meer aan de orde van de dag. Bedrijfsmachines zijn maanden defect en worden maar niet gerepareerd, dienstvoertuigen worden niet optimaal ingezet voor de dienst, maar voor privé doeleinden van een selecte groep in de top van de leiding.

De directeur van het bedrijf heeft een schrijven van de Franse ambassadeur ontvangen, waarin wordt aangegeven dat het bedrijf een bedrag van Euro 90.000 verschuldigd is aan de Franse autoriteiten. Door het financiële wanbeleid heen, worden er in de wandelgangen steeds vaker en luider gefluisterd over een zekere adviseur van de president die Grassalco goedkoop wenst te kopen.

Het is jammer dat de openbare vergadering wederom is uitgesteld, waarbij actuele issues met de regering besproken zouden worden. De regering heeft in het kader van transparantie die zij steeds predikt, de plicht de samenleving breedvoerig te informeren. De samenleving heeft

recht op antwoorden op al deze vraagstukken en ik zal dit namens hen zeker onder de aandacht brengen op de eerst volgende plenaire vergadering.

mr. Patrick Kensenhuis

Lid van de NDP fractie in De Nationale Assemblée

error: Kopiëren mag niet!