Directrice Beroepsonderwijs niet ontevreden over resultaten MULO-eindexamen

Van het eindexamen MULO is meer dan de helft van het aantal kandidaten dat heeft deelgenomen direct geslaagd. Van de 5.481 leerlingen hebben 3.159 direct de eindstreep gehaald, wat neerkomt op 57,6 procent. Voor 1.567 kinderen is er nog een kans om het schooljaar 2020/2021 succesvol af te ronden via een herexamen. 

Als gekeken wordt naar de examenuitslag van de afgelopen tien jaar lag het percentage direct geslaagden vorig studiejaar het hoogst; 58,5 procent. Na herexamen was het slaagpercentage 68. 

Gracia Valies-Ormskirk, directrice Beroepsonderwijs en waarnemend directrice Algemeen Vormend Onderwijs (AVO) op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) is niet ontevreden over de eerste examenresultaten.

In het voorbije schooljaar hebben zowel leerlingen als leerkrachten voor enorme uitdagingen gestaan vanwege de Covid-19-pandemie. Om toch het schooljaar succesvol af te kunnen ronden werd de leerstof afgebakend zonder dat er aan normverlaging is gedaan. 

Door de Covid-situatie was er bovendien niet alleen een druk op de leerlingen, maar ook op de leerkrachten. 

Van de leerkrachten werd extra creativiteit en inzet verwacht om de leerstof over te brengen naar de leerlingen. “Een enorme uitdaging voor zowel de leerlingen als de leerkrachten,” zegt Valies-Ormskirk.

Verschillende factoren hebben mogelijk een rol gespeeld waarom sommige leerlingen het eindexamen niet hebben gehaald, maar de departementsleiding zal nagaan hoe in het nieuwe schooljaar hierop in te spelen. 

De herexamens vinden deze maand nog plaats. 

error: Kopiëren mag niet!