Regering werkt toe naar verplichte vaccinatie op de werkplek

De gevolgen van de Covid-19-pandemie hebben Suriname reeds geruime tijd op een viersprong doen belanden. De kunst is de juiste weg vooruit kiezen, waarbij de volksgezondheid maximaal is gegarandeerd, terwijl de economische en maatschappelijke processen zo veilig als mogelijk dienen voort te gaan, zo schrijft althans de Communicatie Dienst Suriname donderdag 30 september. 

“Gelukkig hoeven wij het wiel niet uit te vinden en zijn grote delen van de wereld ons reeds met succes voorgegaan. Op steeds meer plekken is de veiligheid verhoogd, door de toegang tot deze plekken te koppelen aan vaccinatie, of het afnemen van sneltesten.”

De weg vooruit bestaat ongetwijfeld uit het creëren van een veiligere leefomgeving. Hierbij is de werkomgeving van groot belang. Als samenleving moeten wij alles eraan doen om verdere verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan. Werknemers moeten een veilige werkplek hebben. Ook moet de ¨klant¨ of afnemer van diensten zo goed als mogelijk worden beschermd. 

Internationaal gaat het beleid duidelijk richting intensiever testen en vaccineren. Op nationaal niveau is door het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken, de conceptwet rakende vaccinatie van werknemers, reeds ingediend. Er is een commissie ingesteld bestaande uit vertegenwoordigers van diverse werkarmen van de regering. Deze commissie zal een breed gedragen beleidsnota aanbieden aan de regering omtrent dit vraagstuk. De Wet uitzonderingstoestand is hiervoor de basis.

Op diverse ministeries, bij de Nationale Assemblee en op het Kabinet van de President is een verhoogde controle op vaccinatie. Het doen van een sneltest voor het verkrijgen van toegang tot bepaalde van deze plekken is reeds in volle gang. Met de diverse actoren binnen de overheid en het bedrijfsleven zal de komende periode intensiever worden gecommuniceerd, om werkplekken binnen de publieke en private sector beter te beschermen. 

De bedoeling is om maandag 4 oktober reeds het definitief besluit te nemen betreffende verplichte controle op vaccinatie. Wij hebben als regering de verantwoordelijkheid voor de algemene volksgezondheid. Daarom zal de regering deze policy hanteren in het verhogen van de veiligheid voor de natie, op weg naar het nieuwe normaal.

error: Kopiëren mag niet!