Ministerie van Justitie en Politie vastberaden mensenhandel aan te pakken

Het ministerie van Justitie en Politie is vastberaden Tier 1 van het Tier Ranking Systeem te bereiken. Dit betekent, dat Suriname volledig zal moeten voldoen aan de standaarden en systemen om mensenhandel te bestrijden. Suriname staat momenteel op de Tier 2 van het Tier Ranking Systeem, die wordt beoordeeld en uitgebracht door het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS, zo meldt het ministerie van Justitie en Politie donderdag.

Binnen het beleid van het ministerie zal op het gebied van mensenhandel de opvang van- en hulp aan slachtoffers een centrale plaats innemen. Dit is een essentieel onderdeel van wat bekend staat als de mensenrechtelijke benadering van mensenhandel. Specialisatie en gedegen kennis op dit terrein en samenwerking met alle actoren zijn zeer belangrijk voor een goed begrip en een robuuste aanpak van dit fenomeen. In die strijd gaat het om preventie, strafbaarstelling, internationale samenwerking, bescherming van en hulp aan slachtoffers en bewustwording van het publiek.  

Het Palermo Protocol trad op 25 december 2003 in werking. Met dit Protocol heeft de Verenigde Naties een belangrijke stap gezet in de internationale strijd tegen de mensenhandel. In Suriname is het mensenhandel artikel in het Wetboek van Strafrecht aangepast aan het Palermo Protocol. 

Sinds die tijd is de aandacht voor mensenhandel sterk toegenomen. 

Opsporing van mensenhandel blijkt in de praktijk niet altijd gemakkelijk. Dat geldt ook voor de vervolging en berechting van verdachten van mensenhandel. Mensenhandel speelt zich af in het verborgene en is moeilijk te duiden. Slachtoffers melden zich niet vaak spontaan bij de politie. 

Mensenhandel kan vele vormen voorkomen. Het gaat niet alleen om uitbuiting in de seksindustrie, maar ook om het werken onder slechte arbeidsomstandigheden tegen een karige beloning. Dit fenomeen wordt gezien als een ernstige aantasting van de (lichamelijke) integriteit van een persoon en een grove schending van diens mensenrechten. 

De Werkgroep Trafficking in Persons van het ministerie van Justitie en Politie heeft een Actionplan samengesteld, dat thans in uitvoering is. Met dit plan worden de samenleving en nationale en internationale partners van het ministerie van Justitie en Politie geïnformeerd over de activiteiten die in het kader van Trafficking in Persons zijn ontplooid en die gepland zijn voor de komende periode.

error: Kopiëren mag niet!