Defensie start met operatie ‘Gran Mati’

Het ministerie van Defensie gaat samen met het Bureau Eenheid de civiel militaire operatie Gran Mati uitvoeren. De operatie zal een terugkerend karakter hebben. Het ligt in de bedoeling om het jaarlijks een tot twee keer uit te voeren. Gestart wordt in Albina, op de VOJ-school. Ook zal het ministerie de lokale gemeenschap van de nodige medische voorlichting voorzien. 

Na Albina ligt het in de planning om Brokopondo, Coronie en Sipaliwini aan te doen. Dit heeft luitenant-kolonel Werner Kioe A Sen, plaatsvervangend bevelhebber van het Nationaal Leger, donderdag gepresenteerd tijdens de persconferentie van het ministerie.

Ook op het gebied van Covid-19-vaccinaties zal het leger ondersteuning verlenen. De defensie-topman benadrukte, dat veiligheidsdiensten een voorname rol vervullen bij het zorgdragen van veiligheid. Vervolgens zei hij dat veiligheid een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is, dus ook van de burger. In dat kader zullen er ook veiligheidstrainingen worden verzorgd in de gebieden. “We moeten ervoor zorgen dat die samenwerking goed op gang komt en in stand gehouden wordt. Niet pas wanneer er zich calamiteiten zich voordoen moeten we gaan kijken hoe zaken aan te pakken.” 
Hij gaf ook aan, dat het project moet worden bekeken in het verlengde van de bijdrage die het leger levert aan de ontwikkeling van de samenleving. Kioe A Sen zei, dat de opdracht voor het uitvoeren van deze operatie reeds was gegeven, maar vanwege Covid-19 kon de aanwezigheid van het leger landelijk niet verhoogd worden. Dit zal binnenkort wel geschieden. Voor dit project zullen manschappen ook van de nodige training worden voorzien.

error: Kopiëren mag niet!