Minister Nurmohamed legt eerste steen Moskee woningbouwproject NAO

In het kader van de eerste steenlegging van de Moskee op het terrein van het woningbouwproject North Area One (NAO) te Paramaribo-Noord mocht ook minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken een steen leggen op het fundament van het gebedshuis voor de Moslimgemeenschap. Als eregast op 21 september stelde de bewindsman het familie-initiatief bijzonder op prijs. 

Het project is reeds voorzien van woningen die zijn opgeleverd of nog in aanbouw zijn. Het project biedt onderdak aan meer dan vijfhonderd gezinnen. 

De OW-minister gaf te kennen dat het bij deze niet enkel gaat om een normaal geschenk waar de plaatselijke bewoners in de gelegenheid worden gesteld te komen bidden, maar dat er ook lessen kunnen worden verzorgd voor eenieder die met name op het project woonachtig zijn. Hij gaf vervolgens aan dat het ook de taak is van de overheid om dit soort sociale projecten te ondersteunen. 

“De kunst is om mensen te interesseren in hun geloof. We hebben verschillende geloofsovertuigingen in Suriname desalniettemin wordt een beroep gedaan, in dit geval op de Moslimgemeenschap, om meer van zulke initiatieven te blijven ondersteunen.”

De bewindsman bracht de welgemeende felicitaties uit aan de familie Sohrabkhan-Chiragali die de initiatiefnemers zijn van dit woningbouwproject met ook een Moskee op hetzelfde terrein. 

Algemeen directeur Rafiek Sheorajpanday van de Hakrinbank N.V. liet op zijn beurt optekenen dat de zegeningen die je ontvangt van de almachtige mede afhankelijk is van wat je onderneemt of doet. Hij is de familie ook dankbaar voor de bijzondere bijdrage aan de samenleving. 

Naast de familie en enkele geestelijken werd het Kabinet van de President vertegenwoordigd door directeur Aroen Hardien. 

Initiatiefnemer Ismail Sohrabkhan bleek erg ingenomen te zijn en koos zijn 40e geboortedag uit om de ceremoniële handeling te verrichten in verband met de bouw van de Moskee op dit terrein.

error: Kopiëren mag niet!