“Jongeren zetten elkaar niet bewust onder druk, ze doen gewoon wat ze leuk en cool vinden”

Juljo Cruden, Kind- en Jeugdpyscholoog, zegt in gesprek met Dagblad Suriname, dat groepsdruk altijd voorkomt. Cruden stelt dat het bij het leven hoort, maar alleen zijn jongeren daar gevoeliger voor. Dat zouden zij deels te danken hebben aan hun hersenontwikkeling, welke helaas nog niet helemaal rond is. “Ze willen heel graag erbij horen. Stoer doen en meedoen, het geeft je een plek waar je thuishoort en hoe stoerder of hoe vaker je meedoet, geeft jou een bepaalde status of positie in je vriendenkring. Sensation seeking is dus een heel belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van een jongere”, zegt Cruden.

Redenen waarom jongeren toegeven aan negatieve groepsdruk

“Alcohol wordt vaak gebruikt, omdat alcohol wordt geassocieerd met ‘gezelligheid’. Als we eerlijk zijn zien we dat ook volwassenen vaak denken ‘wat is nu een feestje zonder alcohol?’ Dat is dus een diepere reden waarom jongeren ook alcohol gebruiken en tegelijkertijd ook aanbieden aan hun vrienden. Verder zijn jongeren vaak nieuwsgierig, dit heeft met de ontwikkeling te maken, ze willen nieuwe dingen uitproberen en zeggen dus vaker ja op een aanbod. Er wordt veel geëxperimenteerd met drank, seks, roken, het uiterlijk en ook drugs.”

Ook stelt Cruden dat een ingrijpende gebeurtenis ervoor kan zorgen dat jongeren drugs gaan proberen of alcohol gaan drinken. Ook is het vaak genoeg zo, dat jongeren met onzekerheden of gevoelens van minderwaardigheid worstelen. Ook komen sommige jongeren uit een gezin met veel problemen, waardoor ze gemakkelijker naar alcohol of drugs grijpen.

“De alcohol of drugs zorgt dus ervoor, dat de gebeurtenis meer naar de achtergrond verdwijnt waardoor ze er even niet aan hoeven te denken. Verveling is ook een belangrijke reden om drugs te gaan gebruiken of te gaan drinken. Jongeren willen graag geprikkeld worden en zijn op zoek naar sensatie (sensation seeking) dit heeft een beetje met de hersenontwikkeling te maken, jongeren zoeken meer naar beloningen en een prettig gevoel. Ze kunnen moeilijk nee zeggen of de gevolgen moeilijk inschatten, omdat de verschillende hersengebieden zich nog aan het ontwikkelen zijn. Zo merk je, dat het niet altijd alleen groepsdruk is die een rol speelt, maar dat het wat complexer is, omdat er zoveel andere factoren erbij komen die een rol spelen. Jongeren zetten elkaar niet bewust onder druk ze doen simpelweg gewoon wat ze denken dat leuk is en cool is omdat dat als een beloning kan aanvoelen.”

Jongeren voorbereiden op groepsdruk

“Groepsdruk is normaal en hoort bij het leven, iedereen zal het eens ervaren dat is de eerste gedachte die je installeert bij je kind als ouder. Cruden geeft aan. dat ouders het kind kunnen leren over negatieve en positieve groepsdruk. Want ook een positieve groepsdruk bestaat er.

“Bij negatieve groepsdruk is het belangrijk om het kind te leren om van tevoren afspraken met zichzelf te maken over wat het kind wel en niet wil. Dan ga je minder snel mee met de stroom.” Cruden stelt, dat weglopen in een situatie waarbij het onmogelijk is te beslissen oķé is. Ook zou zo’n jongere kunnen aangeven dat hij of zij op dat moment niet kan beslissen of zich niet comfortabel voelt. Ook moet aan kinderen geleerd worden dat het oké is om een eigen keuze te maken, ook als de groep dat niet altijd leuk vindt. “Durf nee te zeggen. Praat ook eens met een buitenstaander over jouw vriendengroep vooral als je druk ervaart.”

Cruden zegt ook, dat ouders ervoor moeten zorgen dat de communicatielijn met hun kind altijd open staat, omdat er een punt in het leven van het kind komt, dat het kind vrienden een beetje belangrijker of spannender kan gaan vinden dan ouders. Dat is ook vrij oké stelt Cruden, want het hoort bij de ontwikkeling. “Maar, ook al zijn vrienden belangrijk, als het kind zich vrij voelt bij jou en je vertrouwd als ouder zal het je wel vertellen dat vrienden bijvoorbeeld hem of haar forceren om te roken. Dan is dialoog heel belangrijk in plaats van straffen, vriendschappen verbreken of het kind wantrouwen en opsluiten in huis bijvoorbeeld. Ga liever de dialoog aan.”

Begeleiding

Cruden zegt verder, dat meestal de begeleiding wel verschilt per case. “Maar algemeen installeer je vooral dat niemand altijd even gelukkig is en dat is oké, want we maken allemaal wel eens moeilijke momenten en tegenslagen mee, en we raken allemaal wel eens de weg kwijt, maar we kunnen ook altijd de weg terugvinden. Of je nu verdwaald blijft of je pad terugvindt, de keuze ligt bij jou. Als jij jezelf naar beneden haalt of omhoog werkt hangt af van de keuze die je maakt, en deze keuze begint in jouw eigen mind. Realiteit is niet wat er gebeurd is, maar in welk perspectief zet je hetgeen wat er gebeurd is. Verander je namelijk je gedachten, dan verander je je leven. Belangrijk daarbij is voed je mind met positiviteit, beweeg/sport voldoende en weet waar je naar toe wil in het leven (ook al zijn het kleine doelen).” 

Cruden geeft verder aan, dat het gedrag van een kind en een puber, tiener of adolescent verschilt en daarom wordt er vaak ook aan ouders psycho educatie gegeven. Ouders leren alles over de veranderingen van hun kind en vooral wat er met de hersenen gebeurt en wat voor invloed dit heeft op het gevoel en gedrag van een jongere. Wat ook heel belangrijk is, is dat ouders op een bepaald moment anders moeten gaan communiceren met jongeren. Cruden stelt, dat je liever de democratische stijl kunt toepassen in plaats van opleggen.

SK

error: Kopiëren mag niet!