Consumentenkring verwacht verlichting voor burgers bij jaarrede president

De Consumentenkring verwacht van president Chandrikapersad Santokhi dat die in zijn Jaarrede later deze week een beleidsombuiging aankondigt die het dagelijks leven voor de burgers dragelijker maakt. Consumentenkring-voorzitter Albert Alleyne zegt, dat de consument in het afgelopen regeringsjaar steeds minder aan besteedbaar inkomen heeft overgehouden vanwege de vele prijsverhogingen van diensten zoals elektriciteit, transport, autoverzekering en autokeuring. Voor andere diensten geldt straks per 1 oktober ook nog een prijsverhoging vanwege omzetbelasting.  

Met het overgebleven besteedbaar inkomen heeft de consument vanwege prijsstijgingen ook minder goederen kunnen kopen om in de minimale levensonderhoud te kunnen voorzien. De overheid heeft in de afgelopen jaren haar inkomsten verhoogd, en thans is het punt bereikt waar zij prioriteit dient te geven aan het versterken van inkomsten van de burgers. 

Koopkrachtversterking

De extra koopkrachtversterking die landsdienaren en aan hen gelijkgestelden per 1 oktober zullen ontvangen biedt enige verlichting, doch compenseert bij lange na nog niet het verlies van koopkracht van de burgers in het afgelopen regeringsjaar. Alleyne vindt dat ook omgekeken moet worden naar zij die in de particuliere sector hun brood verdienen. 

Door de sterke terugval in economische bedrijvigheid, dat nog eens versterkt wordt door de Covid-pandemie, zijn vele bedrijven niet in staat hun personeel tegemoet te komen met een koopkrachtversterking. Hij hoopt dat de regering  bij de opening van het nieuwe dienstjaar maatregelen aankondigt die ook de koopkrachtpositie van deze groep burgers verbetert. 

De Consumentenkring-voorzitter verwacht van de president, dat hij in zijn Jaarrede garanties biedt aan de burgers dat de gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar blijft voor een ieder. Er zou in de gezondheidszorg niet gesnoeid moeten worden. Aan de preventieve zorg moet bijzondere aandacht worden gegeven. Er moet voor gezorgd worden dat mensen niet ziek raken. Met zieke mensen kun je de economie moeilijk op gang brengen en houden. De dagelijkse stress om brood op tafel te brengen voor het gezin wordt vele burgers teveel, met alle negatieve gevolgen voor de gezondheid als gevolg. 

De Consumentenkring kijkt daarom vol verwachting uit naar de aankondiging door de president van maatregelen die verlichting brengen voor de burgers.

SS

error: Kopiëren mag niet!