Wereld Anticonceptie Dag: Stichting Lobi vraagt constant om extra aandacht voor belang van anticonceptie

De ‘Wereld Anticonceptie Dag’ (World Contraception Day) vindt sinds 2007 jaarlijks plaats op 26 september en is een initiatief van een internationaal gezelschap van organisaties op het gebied van gezinsplanning. Tijdens ‘Wereld Anticonceptie Dag’ wordt het belang van anticonceptie vooral benadrukt om ongewenste zwangerschap te voorkomen en wereldwijd veilige seks te promoten. 85% van de tienerzwangerschappen blijkt namelijk ongepland en jaarlijks raken miljoenen mensen besmet met SOA’s, omdat ze niet weten hoe zij zich moeten beschermen.

De directrice van Stichting Lobi, Nensy Bandhoe, zegt in een reactie tegenover Dagblad Suriname, dat Stichting Lobi gestaag en continu werkt aan het verbeteren van de toegang tot anticonceptie en wacht dus niet op een speciale dag om daar extra aandacht aan te geven, dit is deel van hun dagelijks werk.

“Daarvoor is beleid en actie nodig om structurele oplossingen aan te dragen waar de doelgroep voor langere termijn baat bij heeft. Wij van Lobi gaan via onderzoek na waar de obstakels zijn die de toegang tot anticonceptie bemoeilijken en werken dan aan oplossingen die deze obstakels zouden kunnen wegwerken. 1 van deze oplossingen waar we als Lobi al jaren aandacht voor vragen is het opnemen van een module “Comprehensive Sexuality Education (CSE)” in het nationaal onderwijs. Deze module is heel uitgebreid en gaat bijvoorbeeld in op het belang van juiste educatie en informatie over seksualiteit, het belang van veilige seks en hoe jezelf te beschermen tegen een ongewenste zwangerschap en seksueel overdraagbare infecties. De opvoeding met genderrollen voor jongens en meisjes, het hebben van respect voor elkaar en het opbouwen van gezonde relaties tussen bijvoorbeeld ouders en kinderen, het bespreekbaar maken van seksualiteit, gevoelens en behoeftes van jongeren en “peer pressure” zijn allemaal zaken die in een dergelijke module aan de orde komen. CSE is erop gericht om onze jongeren meer zelfvertrouwen en kennis aan te leren om weloverwogen keuzes te kunnen maken die hun eigen ontwikkelingskansen verbeteren.”

Anticonceptie en het belang ervan

“Anticonceptie is een verzamelnaam voor een aantal methodes en/of middelen die ervoor moeten zorgen dat er geen zwangerschap optreedt. We denken daarbij bijvoorbeeld aan de pil, de prikpil, een spiraaltje, implantaten of condooms.”

Bandhoe stelt, dat anticonceptie vrouwen en adolescente meisjes in staat stelt om hun recht uit te oefenen om zelf te kunnen beslissen of ze zwanger willen zijn, hoeveel kinderen ze willen en de tijdsduur tussen hun kinderen en om plezierige en veilige seksuele ervaringen te hebben zonder het risico van onbedoelde zwangerschappen. Anticonceptie zorgt ervoor, dat ongewenste zwangerschappen en daarmee gelijk ook onveilige abortussen en alle daaraan gekoppelde gezondheidsproblemen, kunnen worden voorkomen. Ook zegt zij, dat anticonceptie de sociaal economische kansen voor vrouwen verbetert en ook opent het meer onderwijs- en ontwikkelingskansen voor adolescente meisjes.

Jongeren ervaren beperkingen in de toegang tot anticonceptie

Ongewenste tienerzwangerschappen komen heel vaak voor. Bandhoe stelt, dat er in principe de leeftijd gekoppeld zou moeten worden aan het seksueel actief zijn en de behoefte aan anticonceptie.

“We weten dat onze jongeren reeds op jonge leeftijd seksueel actief worden en dus ook de behoefte aan het gebruik van anticonceptie dan al ontstaat. Als we kijken naar de Multi Indicator Cluster Study (MICS 2018), dan zien we dat de “unmet need” voor family planning onder seksueel actieve vrouwen in de leeftijd 15 – 19 jaar, gehuwd respectievelijk ongehuwd 59,7% respectievelijk 74,8% was. Dit geeft dus aan dat zo’n 60% van de getrouwde vrouwen/meisjes tussen 15 – 19 jaar geen toegang had tot anticonceptie terwijl ze dat wel wilden. Voor de ongetrouwde vrouwen of meisjes in dezelfde leeftijdscategorie was dat zelfs al rond 75% en dat geeft aan, dat onze jongeren heel wat beperkingen ervaren in de toegang tot anticonceptie. Nader onderzoek naar specifieke oorzaken die deze toegang beperken zou input kunnen leveren voor specifiek beleid.”

Samenleving bewuster maken van het gebruik van anticonceptiemiddelen

“Start op de scholen en introduceer de module Comprehensive Sexuality Education afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen in het nationaal onderwijs curriculum. Lobi heeft begin 2020 focus groep onderzoek gedaan en van 126 studenten interviews afgenomen om hun visie en mening te kunnen inventariseren over seksuele educatie en het gebruik van anticonceptie. Dit onderzoek heeft bijvoorbeeld uitgewezen, dat jongeren gratis anticonceptie zouden willen, dat zij seksuele educatie erg belangrijk vinden, dat de meerderheid het lastig vindt om hierover met hun ouders te praten en dat zij zich ook ervan bewust zijn, dat hun ouders daar ook moeite mee hebben. Lobi speelt hierop in door het aanbieden van educatiesessies op scholen en voor ouders hoe seksualiteit bespreekbaar te maken met hun kinderen. Daarnaast kunnen jongeren of ouders/opvoeders ook bij ons langslopen voor meer informatie. Via onze website en Facebook-pagina geven wij ook de nodige informatie. Op aanvraag van scholen of organisaties verzorgen wij ook de (online) CSE-sessies. Er dient daarbij rekening gehouden te worden met de heersende culturen, normen, waarden en religieuze opvattingen.” 

Bandhoe stelt dat jongeren en ouders uiteindelijk een eigen verantwoordelijkheid hebben. Maar, waar ze ondersteuning nodig hebben, zal die gegeven moeten worden door organisaties als Lobi en ook de overheid. “Mogelijk dat er samen met het ministerie van Volksgezondheid, het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en het ministerie van Arbeid en Jeugdzaken gezamenlijk gewerkt kan gaan worden aan het verantwoord bereikbaar maken van anticonceptie voor degenen die dat nodig hebben”, aldus Bandhoe.

SK

error: Kopiëren mag niet!