Guyanese president Ali gecommitteerd om “herstelbetalingen te krijgen voor misdaad van Afrikaanse slavernij”

De Guyanese president dr. Irfaan Ali bevestigde opnieuw Guyana’s toezegging om internationale herstelbetalingen te krijgen voor de misdaad van Afrikaanse slavernij en zei dat die herstelbetalingen verder moeten gaan dan een verontschuldiging.

Herstelbetalingen

De Guyanese president heeft de herbevestiging gedaan tijdens een bijeenkomst ter herdenking van de 20e verjaardag van de verklaring en het actieprogramma van Durban die werd gehouden onder het thema “Herstelbetalingen, raciale rechtvaardigheid en gelijkheid voor mensen van Afrikaanse afkomst”. 

Het Guyanese staatshoofd vertelde de bijeenkomst dat “Guyana zich inzet voor het verkrijgen van internationale herstelbetalingen voor de misdaad van Afrikaanse slavernij. Herstelrecht moet niet alleen een volledige en onvoorwaardelijke verontschuldiging omvatten van degenen die verantwoordelijk zijn en of hebben geprofiteerd van de trans-Atlantische handel in gevangen Afrikanen en de daaruit voortvloeiende slavernij, maar moet verder gaan dan verontschuldiging.” De president zei, dat Guyana in dit verband de inspanningen zal blijven steunen die binnen de Caribische Gemeenschap worden geleverd om aan te dringen op het bijeenroepen van een internationale top om herstelrecht te eisen voor de slachtoffers van de trans-Atlantische slavenhandel, de Afrikaanse slavernij en de aanhoudende Effecten.

Verklaring en Actieprogramma van Durban

Het Guyanese staatshoofd herbevestigde ook Guyana’s inzet voor de implementatie van de Verklaring en het Actieprogramma van Durban en zei dat het land verheugd is mee te werken aan de goedkeuring van de verklaring. President Ali zei, dat de Verklaring en het Actieprogramma van Durban een alomvattend, actiegericht document is dat concrete maatregelen voorstelt om racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid te bestrijden. Hij benadrukte ook, dat gelijkheid en non-discriminatie niet alleen fundamentele principes zijn van internationale mensenrechten en internationale humanitaire wetten, maar ook aan de basis liggen van politieke, sociale en economische ontwikkeling.

Sustainable Development Goals

Hij zei verder, dat als de wereldleiders er gezamenlijk naar streven om de Sustainable Development Goals (SDG’s) te bereiken, ze zich ervan bewust moeten zijn dat de overkoepelende doelstellingen van armoedebestrijding, bescherming van onze planeet en het opbouwen van een vreedzame wereld niet kunnen worden bereikt zonder alle vormen van ongelijkheid aan te pakken. “Ondanks de vooruitgang die is geboekt in de loop van tientallen jaren van strijd, blijven racisme en rassendiscriminatie bronnen van conflicten en ongelijkheden tussen mensen in alle regio’s van de wereld. Ik ben er trots op bij een land te horen dat zijn etnische diversiteit eert en viert. Onze mensen nemen naadloos deel aan elkaars religieuze en culturele festivals en tradities. In veel opzichten kunnen we een prachtig voorbeeld voor de wereld zijn.”

Misbruik social media

President Ali merkte echter op, dat in de politieke arena etnische onzekerheden, echt of waargenomen, en ras opportunistisch worden gebruikt om kwesties te manipuleren op een manier die spanning en raciale gevoelens bevordert. “Sociale media, hoewel een krachtig instrument om mensen te informeren, wordt ook veel misbruikt. De regering van Guyana zal ijverig blijven werken om alle vormen van racisme en rassendiscriminatie uit te bannen en te zorgen voor inclusieve ontwikkeling met gelijke toegang tot en delen in de rijkdom van Guyana.”

Afschaffing van de slavernij in Guyana een beslissend moment

President Ali onderstreepte, dat de afschaffing van de slavernij in Guyana een beslissend moment in de geschiedenis van het land was. Hij legde uit dat Guyanezen elke Emancipatiedag op 1 augustus herinneren aan de heroïsche moed en opofferingen van de Afrikaanse voorouders van Guyana in hun strijd voor vrijheid en menselijke waardigheid. “Vrijheid ging echter niet gepaard met een vergoeding voor de wreedheden die werden begaan tegen de slaven.” 

President Ali werd vergezeld door vice-president, Bharrat Jagdeo; Minister van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking, Hugh Todd en permanent ingezetene en ambassadeur bij de Verenigde Naties, Carolyn Rodrigues-Birkett. 

error: Kopiëren mag niet!