LVV en dc Saramacca geven startsein landbouwpercelen onderzoek

De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Parmanand Sewdien, en de districtscommissaris (dv) van Saramacca, Sherin Bansi-Durga, hebben vrijdag het startsein gegeven voor het landbouwpercelen onderzoek in het ressort Kampong Baroe in het district Saramacca, aldus het ministerie van LVV in een persbericht.

Het project. dat wordt uitgevoerd op voorstel van de Agrarische Adviesraad van Saramacca, onder de naam ‘Meten is weten’ , is van start gegaan op het landbouwperceel van de familie Redjopawiro Carlos aan de Saramaccaweg 259. 

Minister Sewdien zei, dat dit project volledig past in zijn bottom-up en top-down benadering welke hij onlangs heeft geïntroduceerd op het ministerie en waarmee het kabinet van de minister is belast. Middels het beantwoorden van tien vragen door de perceelhouder wil men erachter komen wat de oorzaak is van de achteruitgang van de tuinbouw, rijstteelt en veeteelt in het district. 

Uit een recent uitgevoerd onderzoek van het commissariaat is gebleken, dat minder dan 30% van het tuinbouwareaal in het district wordt benut vooral in de geïrrigeerde gebieden waar alle nutsvoorzieningen aanwezig zijn. Gevraagd wordt aan de perceelhouder wat de reden is voor het helemaal niet benutten, slechts voor een deel benutten van de percelen. Komt het door gebrek aan kapitaal, wegens ouderdom, geen opvolgers (kinderen zijn niet bereid op het land te werken), gebrek aan arbeidskrachten, geen afzet, dure inputs, geen financiën, gebrekkig machinedienst, boedelterrein, enzovoorts. Ook worden de landbouwpercelen die bijna of volledig worden benut in het onderzoek meegenomen. 

In het onderzoek wordt ook het type grondsoort van de percelen betrokken. Na analyse van de verkregen informatie willen de minister van LVV en de districtscommissaris in samenwerking met de Agrarische Adviesraad Saramacca modaliteiten uitwerken om op basis van de aangegeven knelpunten de onbenutte percelen in samenwerking met de perceelhouders/landbouwers weer langzaam in productie te brengen. Het veldonderzoek wordt begeleid door de agronoom Rajindre Debie tevens adviseur van de Agrarische Adviesraad Saramacca.

error: Kopiëren mag niet!