IMF goedkeuring laat nog op zich wachten

Was het de verwachting van de Surinaamse regering, dat de Raad van Bestuur van het IMF, Internationaal Monetair Fonds,  tegen eind september goedkeuring zou verlenen aan het financieel ondersteuningspakket van US$ 690 miljoen, lijkt het niet erop dat zulks nog deze maand zal gebeuren. Althans voor de komende week staat er geen vergadering van de IMF Raad van Bestuur op de agenda aangaande Suriname. 

De deal met het IMF is, dat Suriname een akkoord bereikt met haar schuldeisers over herschikking van schulden. Niet lang geleden heeft Suriname met haar twee belangrijkste bilaterale schuldeisers, India en China, overeenstemming bereikt over schuldherschikking.

Eerder is met de zogeheten Club van Parijs ook een soortgelijke overeenstemming bereikt.  India, China en de Club van Parijs hebben dat officieel aan het IMF laten weten. Daarmee zijn heel belangrijke stappen geboekt op weg naar de finale goedkeuring  door de Raad van Bestuur van IMF inzake het financieel ondersteuningspakket aan Suriname. In april had de regering reeds een staf level agreement bereikt met het IMF over het uit te voeren economisch hervormingsprogramma. Nu na bijna vijf maanden laat de finale goedkeuring door het IMF nog steeds op zich wachten.

Naast de zogeheten Oppenheimer schuldeisers waar de schuld nu naar ruim US$ 690 miljoen is opgelopen, is China de grootste bilaterale schuldeiser. Suriname’s schuld bij China bedraagt ruim US$ 552 miljoen.  Over de verloop van de onderhandelingen met de zogenaamde Oppenheimer bondholders is sedert enige maanden niets bekend geworden. Bij aanvang van de onderhandelingen met de bondholders heeft de Surinaamse regering het voorstel gedaan voor een 70 % korting.

SS

error: Kopiëren mag niet!