De ongezonde rook van vuilverbranding door buurtbewoners houd je gedwongen in huis

Vuilverbranding op erven en percelen in dicht bevolkte buurten van Paramaribo lijkt de gewoonste zaak van de wereld. Mensen lijken niet na te denken wanneer ze hun vuil en andere rommel op het erf verbranden. Ze doen het op een dusdanige wijze, dat ze er natuurlijk zelf geen hinder door ondervinden, maar hun naaste buren daarentegen wel, vooral wanneer de wind de verkeerde kant opwaait.

Geïrriteerde en prikkende ogen en hoofdpijn

Je wordt gedwongen om binnen te gaan zitten. De smerige rook maakt het onmogelijk om nog gezellig op het balkon buiten te zitten om te genieten van een frisse wind. Geïrriteerde, prikkende ogen en hoofdpijn zijn al snel het directe gevolg van de door buurtbewoners veroorzaakte rook.  Geef je een schreeuw om het branden te staken, dan wordt daar niet op gereageerd. Men begrijpt niet dat anderen hinder ondervinden van de door hen veroorzaakte rook. Niet alleen hinder, maar ook gezondheidsproblemen. Meer dan een schreeuw geven kun je niet doen. Want zou je besluiten om een andere actie te ondernemen dan kun je de poppen aan het dansen hebben. 

Ondergetekende is helaas een ervaringsdeskundige. De bewoners van een woning aan de Herman Steinbergstraat, aan de zijde van de Bolletriestraat en tegenover een mooi gekleurd appartementencomplex te Abrabroki, branden met regelmaat afval helemaal aan de achterzijde van hun uitgestrekt perceel, dat sinds kort lijkt te zijn veranderd in een soort bedrijfsterrein. Het is slechts een voorbeeld. Overval in de stad wordt her en der afval, huisvuil, verband bij woningen.

Asociaal en dom

Omwonenden kampen met de problemen veroorzaakt door de rook en soms oplaaiend vuur, waardoor zwarte stukjes verbrand rommel door de lucht dwarrelen en ook op je erf belanden, soms nog lichtjes brandend. 

Was die buiten aan een waslijn hangt moet snel naar binnen worden gebracht om te voorkomen dat de schone was naar de rook gaat ruiken, en je wordt gedwongen deuren en ramen sluiten: opgesloten in je eigen woning. En, dat alleen omdat er buurtbewoners zijn die zo asociaal en ook nog eens dom om bijna wekelijks allerlei afval en rotzooi te verbranden. Zelfs een koe van zondag is intelligenter dan een vuilverbrander. 

Zoals hiervoor al aangegeven, de wind waait vaak de verkeerde op. Die afvalverbranders hebben zelf totaal geen last of hinder van de rook. Nee, ze zorgen er wel voor dat anderen giftige rook in hun lichaam krijgen en dat ze de rotzooi ver verwijderd van de eigen woning in de fik steken.

Niets is afgelopen jaren veranderd

Ondergetekende besteedde al in oktober 2011 aandacht in een uitgebreid artikel aan de risico’s voor de volksgezondheid door afvalverbranding. Niets is de afgelopen jaren echter veranderd, ondanks pogingen van met name kleine milieuorganisaties om de risico’s van afvalverbranding onder de aandacht te brengen. Het lijkt erop dat afvalverbranding gewoon bij het dagelijks leven hoort. Wie heeft ooit een politiebericht gelezen waarin melding wordt gemaakt dat een vuilverbrander is opgepakt of beboet?

Giftige stoffen

Bij het verbranden van afval kunnen echter veel giftige stoffen vrijkomen, waaronder het kanker bevorderende dioxine. Dioxine is een verzamelnaam voor een grote groep chemische verbindingen, waaronder een aantal zeer giftige. Bij onder andere de productie van chloorhoudende bestrijdingsmiddelen en bij de verbranding van chloorhoudende stoffen – zoals het plastic PVC – komt dioxine vrij. Naast dioxine komen ook andere schadelijke stoffen vrij, zoals bepaalde koolwaterstoffen en zware metalen. Zware metalen zoals lood, cadmium, chroom, arseen en kwik komen vrij bij het verbranden van bijvoorbeeld kranten, reclamefolders of behandeld hout. Ze brengen een zeer breed scala aan schadelijke gezondheidseffecten met zich mee.

Het zijn vooral gevoelige groepen in de samenleving, zoals zwangere vrouwen, ouderen, kinderen en longpatiënten, die de grootste gezondheidsrisico’s lopen.

Ermee leren leven, totdat dat ene moment komt…..

Ondergetekende heeft moeten leren leven met dat asociale gedrag van een paar buurtbewoners een straat verderop. Maar, iedere keer wanneer zij afval verbranden zijn er die geïrriteerde, prikkende en brandende ogen en hoofdpijn, totdat het drastische besluit weer moet worden genomen om de deuren en ramen te sluiten. 

De afvalverbranders kunnen doorgaan met hun onverantwoordelijke gedrag, omdat niemand enige actie tegen ze onderneemt. Tegen ze schreeuwen het branden achterwege te laten heeft geen enkele zin. Dan toch maar op een moment de politie ‘op ze afsturen’, in de hoop dat dat enig soelaas zal bieden. Laat de afvalverbranders-criminelen het in hun portemonnee voelen met een fikse boete, dat wij zij doen simpelweg strafbaar en een risico voor de volksgezondheid is. 

PK

error: Kopiëren mag niet!