Meningen over wel of niet opheffen avondklok ontlopen elkaar niet

De avondklok ligt wereldwijd onder een vergrootglas. In veel landen is een ingestelde avondklok na enige tijd weer opgeheven, omdat wetenschappers geen enkel positief effect waarnemen van de avondklok op het aantal dagelijkse Covid-19-besmettingen. Getwijfeld wordt onder wetenschappers aan het nut van deze ingrijpende maatregel.

Maar, in Suriname bestaat al een avondklok onafgebroken – zij het nu en dan met wisselende aanvangs- en eindtijden – sinds medio maart 2020. Onlangs had Dagblad Suriname haar volgers op Facebook gevraagd of het geen tijd is om de avondklok op te heffen. Honderden mensen lieten hun reactie achter en zo’n 80-90 procent was de mening toegedaan, om uiteenlopende redenen, dat de avondklok moet worden opgeheven. Men ziet niet in wat het effect van de maatregel is en de gezondheidsautoriteiten geven daar ook geen tekst en uitleg over. Begin deze week werd de avondklok-maatregel weer met een pennenstreek met drie weken verlengd en weer geen tekst en uitleg.

Ondertussen wordt meer en meer duidelijk dat de avondklok wel van invloed is op het maatschappelijk en sociaal welzijn van de burgers. Immers, zij kunnen ‘s avonds niet even bij iemand op bezoek gaan, relaxen, ontspannen, want om negen uur gaat de avondklok in en juist dan wordt het vaak gezellig.

Maar, uit een poll op de website van Dagblad Suriname, blijkt echter dat het aantal voor- en tegenstanders van de avondklok-maatregel nauwelijks van elkaar verschilt.

Van de 1.468 personen die hun stem op de poll hebben uitgebracht, blijkt dat 761 personen (52 procent) vinden dat de avondklok niet hoeft te worden opgeheven. 707 Personen hebben daarentegen ‘Ja’ aangevinkt (48 procent) en zij vinden dat de avondklok moet worden opgeheven.

Wat bij de beantwoording kan hebben meegespeeld is, dat veel mensen mogelijk gewend zijn geraakt aan de avondklok. De maatregel bestaat immers al ruim anderhalf jaar en er zou dus een soort van passieve gewenning kunnen zijn opgetreden. Burgers kunnen zich hebben aangepast aan de uren van de avondklok. Iedereen weet al zo lang dat de avondklok om negen uur ingaat en dat men dan thuis moet zijn. Men houdt er kennelijk toch rekening mee. Natuurlijk zijn er altijd personen die toch tijdens de avond klokuren op straat zijn, maar die personen lopen nu het risico beboet te worden.

PK

error: Kopiëren mag niet!