Eerste diaken van Saramaccaanse komaf

Dankzij mevrouw Thanya Soké-Fonkel en de heer Melvin Mackintosh van het Rooms Katholiek Bisdom weten wij, dat aan het begin van de lopende maand september de wijding tot diaken van Nelson Pavion, de eerste diaken van Saramaccaanse komaf, heeft plaatsgevonden in de kathedrale basiliek.

Taak en plaats 

“Er zijn drie wijdingen in de katholieke kerk. De hoogste is die van bisschop. Hij is de verantwoordelijke herder voor een heel bisdom. Als tweede heb je een pater of priester, die is verantwoordelijk voor een parochie of pastoraal gebied dat hem door de bisschop is toegewezen. Hij mag alle sacramenten bedienen. De derde wijding is die tot diaken. Hij mag dopen, het sacrament van het kerkelijke huwelijk inzegenen en de verkondiging verzorgen.”

Plechtige dienst

“Het was een plechtige dienst. De combinatie van kleuren en de muziek maakte het tot een ontspannen en feestelijke bijeenkomst. Familie, vrienden, traditionele gezagsdragers en pastorale leiders waren aanwezig. Verder was de gemeenschap van de St.-Pauluskerk, waar diaken Pavion aangesteld is, goed vertegenwoordigd. Daar komen vooral marrons van Saamaka en Matawai samen en worden de vieringen voor zover het kan in de eigen taal gehouden.”

Ligorio in Langugebied

“Diaken Pavion is geboren in het christelijk Saamaka dorp Ligorio. Dit dorp heeft een bijzonder kerkelijke geschiedenis. Het is bijzonder, dat 91 jaar na het stichten van het christelijke dorp Ligorio en de inzet van Thomas Pobosi de eerste Saamaka-diaken uit zijn nageslacht wordt gewijd. Diaken Pavion haalt zijn motivatie uit Marcus 6,7-13, waar Jezus zijn leerlingen zendt om het goede nieuws van het koninkrijk Gods te verkondigen, zieken te genezen en boze geesten te verdrijven.”

Belangrijke stap

“Pater Toon te Dorsthorst die bekend is onder de marrons, geeft aan dat het inwijden van de eerste diaken van Saamaka afkomst een mijlpaal is in het bisdom. Hij is tientallen jaren betrokken geweest bij de catechistenopleiding van inheemsen en marrons. De andere diakens in het bisdom zijn creolen of Aucaners.”

R.K.-kerk in Oost Suriname

“Historisch is het zo dat de r.k. – kerk langer gewerkt heeft in Oost-Suriname. De gemeente aan de Boven-Surinamerivier en in het Matawaigebied is dus van jongere datum. De wijding van diaken Pavion is een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van deze gebieden. Hij vervult volgens pater Toon een belangrijke, stimulerende en coördinerende rol voor de pastorale leiders in deze gebieden.”

Pastoraal Saamaka

“Het kerkelijke werk heeft verschillende veranderingen ondergaan, waarbij Marrons samen met de paters steeds modellen uitwerken om het missiewerk van de Kerk af te stemmen op de cultuur. Er werden bijvoorbeeld catechisten aangesteld die bepaalde werkzaamheden van de pater voortzetten in het dorp. Nu worden ze pastorale leiders genoemd, omdat zij zich verder scholen in het kerkelijke werk en een bijdrage leveren aan gemeenschapsontwikkeling. De pastorale leiders zijn verenigd in de organisatie ‘Pastoraal Saamaka’. Voor hen is de inwijding van diaken Pavion meer dan een inspiratiebron om het werk met veel meer toewijding, liefde en zekerheid te doen.”

 Wakakerki

“Het model van wakakerki, waar paters regelmatig bezoeken brengen aan dorpen, zou uiteindelijk tot het verleden moeten gaan behoren. Pater Kenneth Vigelandzoon is momenteel belast met wakakerki in het Saamakagebied. Zijn werkgebied is Para, Brokopondo en Boven-Suriname. Volgens hem is het wakakerki-model nog steeds van toepassing, daar zijn werkgebied heel groot is.”

Geestelijke marronleiders

“Bisschop Karel Choennie benadrukte tijdens de diakenwijding het belang van geestelijke leiders afkomstig van de marrons, die onder hen leeft en een binding heeft met de eigen groep. Zij kunnen het best het geloof levendig houden in de eigen taal en belevingswereld. De kracht van samen het geloof belijden versterkt de eensgezindheid. Het proces van acculturatie moet daarom voortgezet worden. De bisschop is heel enthousiast over het project om de r.k.- liederen en gebeden te vertalen in de Saamakataal. Diaken Pavion is daar heel actief mee bezig.”

Eigen moedertaal

“Diaken Pavion gaf in zijn dankwoord aan zeer erkentelijk te zijn aan eenieder die heeft bijgedragen aan de groei van zijn loopbaan. Hij bedankte in het bijzonder zijn gezin en de gemeenschap van Saamaka en Matawai. Het proces van acculturatie van binnenlandse gemeenschappen wordt ook verder versterkt met de diakenwijding van Marius Galon en Rudy Anose. De wijding van deze diakens vond respectievelijk plaats op 8 en 11 september. Vanwege de Covid-19-regels zijn de diakenwijdingen afzonderlijk gehouden.”

HD

error: Kopiëren mag niet!