Bij Wijziging Wetboek van Koophandel: N.V.’s kunnen AVA op elektronische wijze beleggen

Bij wijziging van het Wetboek van Koophandel zal het voor naamloze vennootschappen (n.v.’s) mogelijk zijn hun algemene aandeelhouders vergadering op elektronische wijze te houden en wettige besluiten nemen. Het gehele geplaatste kapitaal moet wel vertegenwoordigd zijn.

De Covid-19 pandemie heeft wereldwijd gevolgen voor alle sectoren. Zo ondervinden bedrijven stagnatie in de uitvoering van hun werkzaamheden, onder andere in het houden van een fysieke jaarlijkse vergadering van aandeelhouders.

Het houden van deze vergadering is onvermijdelijk, daar een aantal besluiten binnen de vennootschap, dwingendrechtelijk door de algemene vergadering dient te worden genomen. De technologie voorziet in de mogelijkheid tot het houden van virtuele vergaderingen. Hiervoor is wijziging van het Wetboek van Koophandel nodig.

Volgens het Wetboek van Koophandel wordt jaarlijks tenminste één algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Het uitgangspunt daarbij is dat deze vergaderingen worden gehouden in Suriname op de plaats waar de naamloze vennootschap is gevestigd. In een algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op een andere plaats dan behoort, mogen wettige besluiten slechts genomen worden, indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

De wijziging in het wetboek van koophandel biedt de mogelijkheid om algemene vergadering van aandeelhouders ook op elektronische wijze te doen plaatsvinden. Het op elektronische wijze vergaderen zal niet alleen in het geval van het bovengenoemde of soortgelijke omstandigheden mogelijk zijn, maar zal behoren tot één van de mogelijkheden van vergaderen in de toekomst.-.

SS   

error: Kopiëren mag niet!