Belfort kan zich niet vinden in benoeming van Ramlall tot commissaris

Het ABOP-Assembleelid Edward Belfort is van mening, dat de gevolgde procedure tot het benoemen van de commissaris van politie Shivanand Ramlall niet op een correcte manier heeft plaatsgevonden.

“Het is buiten het gezichtsveld van de korpschef en regelgeving gebeurd”, meent Belfort. “Op een regeringsvergadering is de burger gebombardeerd tot commissaris van politie.” Dat de betreffende persoon een voormalig politieman is geweest is voor Belfort niet van belang. Hierover merkt hij op zelf ook politieman te zijn geweest. “Het zou wat moois zijn als ik plotseling wordt gebombardeerd tot commissaris.”

Hij zegt al een paar jaar niet meer actief te zijn binnen het korps. De voormalig minister van Justitie en Politie vindt de huidige ontwikkeling mede daarom niet de juiste manier.

Hij voert verder aan, dat iemand die jaren niet meer actief is niet kan terugkeren in een hogere rang als wat daarvoor werd bekleed. “Wat gebeurt er dan met al die mannen en vrouwen die jaren hebben gezwoegd ?”, vraagt Belfort. Het parlementslid noemt de verschillende trajecten die iemand binnen de organisatie moet doorlopen om te groeien. “Je wordt beoordeeld naar jouw prestaties. Je komt niet zomaar op een opleiding”, aldus Belfort.

Bestuurskundige

Ook de bestuurskundige August Boldewijn heeft zijn visie ten aanzien van deze zaak. Hij haalt het Politiehandvest aan uit 1971 en noemt enkele wijzigingen die zijn opgetreden. De bestuurskundige zegt de huidige procedure niet exact te kennen. “Maar, volgens de Politiebond is de procedure niet op de juiste manier geweest.” 

Boldewijn stelt voor dat de zaak verder wordt uitgezocht door de organisatie welke zich bezighoudt met politie ambtenarenzaken, de Commissie Overleg Politie Ambtenarenzaken. “Deze bestaat uit leden van de bond en deskundigen van de overheid.” Boldewijn zegt,  dat meer duidelijkheid nodig is zodat daarna een voorstel aan de president of Raad van Ministers kan worden gedaan.

RB

error: Kopiëren mag niet!