Assembleevergadering verschoven

De Assembleevergadering die voor donderdag 23 september was uitgeschreven is op verzoek van de regering naar een nader te bepalen datum verschoven. De regering heeft om uitstel gevraagd, omdat de president nog uitlandig is.

Op de agenda stonden de bespreking van de situatie met betrekking tot Covid-19, de kwestie van de energietarieven en de onderwijsvernieuwingen. Ook de kwestie rond de aankoop van een stuk landbouwterrein in Nickerie door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) was  toegevoegd aan de agenda.

Vanuit politiek oogpunt bezien was het verzoek van de regering voor uitstel verwachtbaar. De onderwerpen die op de agenda staan, zijn brandend voor zowel de samenleving als de politiek. Het is verwachtbaar dat hevige politieke debatten zullen ontstaan. De regering zal tekst en uitleg moeten geven over de vraagstukken die aan de orde zijn. 

De situatie met betrekking tot Covid-19 lijkt uit de hand te zijn gelopen, en er is veel kritiek op de aanpak door de regering. De nieuwe stroomstarieven, waarvan de rekeningen ondertussen door de EBS aan verbruikers  zijn aangeboden, heeft bij grote delen van de samenleving een shock effect teweeg gebracht. Een verhoogde stroomrekening had men verwacht, maar niet in de mate zoals thans door de EBS in rekening is gebracht. 

De onderwijsvernieuwingen zoals door minister Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zijn aangekondigd lijken voor velen te ingrijpend te zijn en zorgen voor veel verwarring en onduidelijkheid. Over de voorgenomen aankoop door het ministerie van LVV van een stuk landbouwterrein in Nickerie bestaan veel onduidelijkheden. Men vindt het onbegrijpelijk, dat LVV een stuk perceel wil kopen voor de teelt van zaaizaad, terwijl het terrein totaal ongeschikt is daarvoor. Er zal meer dan US$ 2.3 miljoen ervoor worden betaald, terwijl het perceel een waarde heeft van hooguit US$ 600.000. De zaak riekt naar bevoordeling van politieke vrienden. Bovendien zijn er meerdere veel goedkopere opties om aan zaaizaad teelt te doen. Vanwege de politieke storm die verwachtbaar is, acht president Santokhi het politiek raadzaam om persoonlijk erbij te zijn.

SS

error: Kopiëren mag niet!