Voorstellen van OW-werkgever nu omzetten in concrete acties

Vanaf het aantreden van minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) werd hij steeds geconfronteerd met vele klachten en problemen die het ministerie bereikten In dit kader werden vorig jaar werkgroepen ingesteld om oplossingsmodellen voor deze issues te presenteren. Ruim een jaar later hebben de werkgroepen hun verslagen ingediend. Dit bericht het ministerie donderdag 23 september in een persbericht.

Een team van adviseurs zal nu samen met stakeholders van OW de ruimte krijgen om over te gaan tot uitvoering van de diverse  vraagstukken, aldus de OW-minister.

De bewindsman is vooralsnog tevreden met de behaalde resultaten, maar drukte de voorzitters van de werkgroepen op het hart erop te blijven toezien dat zaken zich niet herhalen. 

Het team dat bestond uit OW-medewerkers en externe deskundigen mocht voorstellen doen aan de minister voor alle geconstateerde onderwerpen die een spoedige aanpak nodig hebben. Nagegaan is hoe zaken verbeterd en innovatief aangepakt kunnen worden, de regels eventueel te vergemakkelijken zijn of indien nodig te verscherpen. Ook wetgeving is onder een vergrootglas geplaatst en gekeken of er noodzakelijke aanpassingen vereist zijn. 

Vervolgens is een aantal OW-dienstverleningen aan de orde gekomen die wellicht afgestoten kunnen worden. Na dit alles zijn de werkgroepen ontbonden en nu wordt overgegaan tot concrete acties om deze voorstellen gerealiseerd te krijgen.

error: Kopiëren mag niet!