Gepensioneerden ontvangen alsnog koerscompensatie september

Uiterlijk 1 oktober ontvangen de gepensioneerden de opgetrokken koopkrachtversterking die deze maand is ingegaan. Doordat de regering en de vakbeweging pas op 13 september een overeenstemming hebben bereikt over de lastenverlichting c.q. koopkrachtversterking voor de ambtenaren, de aan hen gelijkgestelden en gepensioneerden, hebben voornamelijk de gepensioneerden geen veranderingen kunnen merken aan hun salarisslip over de maand september. Dit deelt de directeur van Financiën Darmradj Parohi mee aan de Communicatie Dienst Suriname (CDS). 

Het bedrag zal uiterlijk 1 oktober additioneel worden overgemaakt voor de gepensioneerden. De salarisslips van de gepensioneerden over de maand september waren volgens directeur Parohi reeds opgemaakt, waardoor de aangepaste koopkrachtversterking niet is meegenomen. 

De additionele overmaking geldt alleen voor de maand september. Voor de resterende maanden wordt het bedrag normaal op de salarisslip meegenomen. Deze aanpassing en uitbetaling van de koopkrachtversterking aan de ambtenaren en gepensioneerden gaat tot eind december en het bedrag is belastingvrij. 

De ambtenaren zullen het aangepaste bedrag normaal zien op hun salarisslip, omdat deze groep wel tijdig meegenomen kon worden. De koopkrachtversterking van de ambtenaren en de aan hen gelijkgestelden wordt van SRD 100 opgetrokken naar SRD 800. Voor de gepensioneerden is dat 70% van SRD 700 is SRD 490 plus SRD 100 apart, waardoor het totaalbedrag voor de gepensioneerden komt op SRD 590. 

Met deze verhoogde koopkrachtversterking komt de regering de ambtenaren en de gepensioneerden tegemoet. “Het is een lastenverlichting, we kunnen niet in alles tegemoet komen, maar de regering gaat stap voor stap richting de goede weg’, zegt de functionaris. 

De regering gaat verder in tripartiet overleg met de vakbonden om voor het komend jaar alle uitgangspunten te hanteren. Directeur Parohi acht het van belang dat de getroffen maatregelen voor de staat financieel draagbaar zijn en dat er geen financiële erupties voorkomen.

error: Kopiëren mag niet!