DP World Paramaribo ondersteunt mangrove-project en World Clean Up Day 2021

Medewerkers van DP World Paramarbo hebben op 15 september weer het Mangrove Rehabilitatieproject van prof. Sieuwnath Naipal ondersteund en op zaterdag 18 september een bijdrage geleverd aan de wereldwijde vuilopruimactie “World Clean Up Day”, met inachtneming van de Covid-19 maatregelen.  

In de week van 13 tot en met 19 september is het binnen DP World Paramaribo “Go Green Week”, gekoppeld aan de sustainable Development Goal 14: Climate Change. In dit kader heeft DP World Paramaribo activiteiten georganiseerd met als doel het bevorderen van bewustwording en het nemen van acties om klimaatverandering en de gevolgen daarvan tegen te gaan. Eén van de meest efficiënte manieren om betekenisvolle impact te maken, is het vergroten van de hoeveelheid groen, aldus het bedrijf. 

DP World Paramaribo heeft daarom op 15 september voor de derde keer, onder begeleiding van professor Naipal, meegewerkt aan het Mangrove Rehabilitatieproject en Plant activiteit te Weg naar Zee.

Vanaf 2019 zijn daar totaal 394 nieuwe mangrove bomen gepland. Mangrove is belangrijk omdat het bijdraagt aan kustbescherming, koolstofvastlegging, waterzuivering en andere ecosysteemdiensten die ze te bieden hebben. Door meer groen aan te planten, kunnen we samen op korte en lange termijn veranderingen teweeg brengen.

Binnen de GO Green Week, valt ook de jaarlijks terugkerende “World Clean Up Day”, die op de derde zaterdag in september georganiseerd wordt. 

Ook DP World Paramaribo heeft voor het derde jaar op rij de handen uit de mouwen gestoken en heeft met 17 medewerkers en familieleden nabij haar eigen haven, Suriname Port Services N.V./ DP World Paramaribo, te La Vigilantia in Para schoongemaakt. Ruim 55 vuilniszakken met zwerfafval werden gevuld. 

error: Kopiëren mag niet!