Samenwerken in vertrouwen

President Santokhi sprak de diasporagemeenschap in Den Haag toe. Tijdens zijn speech zei hij dat Suriname mogelijk eerder naar de stembus gaat. “We maken de partij klaar voor de volgende verkiezing: 2025 of eerder”, aldus een artikel in een lokaal media.

Eerlijk gezegd heb ik hem al vaker horen zeggen dat ze regelmatig bezig zijn met de campagne voor de verkiezingen van 2025 dus is dit niet nieuw. Wat er is gezegd en hoe, is niet van belang. Hoe het door anderen wordt geïnterpreteerd echter wel. De een zal er niets kwaads in zien, terwijl de ander het zeer negatief zal interpreteren en ook negatief verspreiden. De woorden zijn geuit op een bijeenkomst van de VHP in Nederland en de heer Santokhi heeft daar als voorzitter van de VHP gesproken, niet als president.

Waar het mij om gaat is het gedrag van enkele Surinamers. Er zijn mensen die voor en na het vertrek van de president bewust negatief bezig zijn. De heer Belfort bijvoorbeeld sprak in zijn programma bij Apintie over de snoepreis van de president en stond zichzelf spottend lachend belachelijk te maken. Zijn gedrag is een politicus onwaardig. Zo iemand mag nooit of te nimmer een voorbeeldfunctie in de toekomst bekleden. Dit gedrag is geen voorbeeld voor de jeugd. De president en zijn delegatie doen in Nederland hun uiterste best om in zo kort mogelijke tijd veel positiefs voor Suriname te bereiken. De man is intelligent, kan goed en zinnig spreken en presenteert zich geweldig. Hij werd in Nederland gastvrij onthaald en met respect behandeld. Hij heeft speeches gehouden, vragen beantwoord, interviews gegeven, zaken gedaan, kortom Suriname mag trots zijn op zijn president.                            

We waren gewend aan geweld, onkunde op elk gebied, geringe intelligentie, inhoudsloze speeches, gebrek aan fatsoen, schaamteloos gedrag, internationale minachting, kortom Suriname had niets om trots op te zijn.                                                          Het was fijn om te constateren dat het tij is gekeerd. Deze president heeft ons land weer fatsoenlijk op de kaart gezet. Suriname kan weer met opgeheven hoofd elk land tegemoet treden. Elke Surinamer kan weer trots zeggen ‘ik ben Surinamer!’                                                                                                  Toch zijn er mensen die weigeren om al dat positieve te zien. Ze blijven hardnekkig elke handeling als negatief interpreteren en ook negatief verspreiden.                                     

De drie coalitiepartijen kwamen bij elkaar op het kabinet van de VP om te praten over de woorden die geuit zijn door de VHP voorzitter op een partijbijeenkomst.                                             De vragen die in mij opkwamen, waren, ‘waarom hebben ze niet gewacht op de terugkeer van de president om de vragen rechtstreeks aan hem te stellen? Wie heeft het initiatief genomen voor deze meeting? De president heeft goed werk verricht en zoveel positiefs gezegd, waarom haalt men uit al dat positieve net die ene zin en bouwt er een negatief web omheen? Is er hier sprake van kwade opzet?

De heer Rusland staat bekend als integer, open en betrouwbaar. Daarom was ik niet verrast over zijn reactie: “Er zijn een aantal issues die in coalitieverband besproken moeten worden. Maar wij wachten de komst van het staatshoofd rustig af zodat hij onze vragen kan beantwoorden. Alle issues moeten eerst binnenshuis besproken worden. Rennen naar de media, doe je gewoon niet.” Als je als coalitie samenwerkt, moet er vertrouwen en openheid zijn. Dit heeft de heer Rusland met zijn opstelling weer bewezen. Hij gaf als mens en als politicus het goede voorbeeld. Suriname heeft meer van zulke integere mensen nodig.

De coalitie bestaat uit vier partijen. Elke partij is autonoom. Dit is de eerste regering die vanaf het begin heeft moeten dealen met chaos, corruptieschandalen en een kapotgeslagen, failliet land. In plaats van medewerking kregen ze veel tegenwerking en protestacties. Daarom moet elke partij te allen tijde voorbereid zijn en rekening houden met vervroegde verkiezingen. Dus zo gek is deze uitspraak van Santokhi niet. Integendeel is het wijs dat hij daar rekening mee houdt.  Sommige mensen zijn niet geïnteresseerd in het antwoord op een vraag. Die willen alleen maar met modder smijten. Als men echt geïnteresseerd is in het antwoord op de vraag, kan men rustig de terugkeer van de heer Santokhi afwachten en de vraag aan hem stellen. Een ons aan geduld is veel meer waard dan een ton aan verwijten. 

De realiteit laat zien dat vanaf de heer Santokhi als president is beëdigd, hij zijn woorden op een weegschaal moet zetten. Men zit gewoon af te wachten om hem op woorden te kunnen pakken.  Men probeert continu om hem met stenen te bekogelen. Hij weert echter de stenen niet, maar vangt ze allemaal op en bouwt er een brug van. Hij laat de mensen geregeld weten dat iedereen welkom is om die brug over te steken om hem te spreken. Over hem praten hoeft dus niet. Je kunt met hem praten.                          Dit is de unieke kans voor de coalitie om te bewijzen dat ze samenwerken in vertrouwen en respect. De heer Rusland heeft al het voortouw genomen en zijn vertrouwen in de president bewezen. Hopelijk volgt de rest.

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!